Et utslipp av hydraulikkolje fra boreriggen Eirik Raude i Barentshavet 12. april i år representerte ingen miljøfare. Det fastslår en gransknings-rapport fra Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn., NTB

Eirik Raude var i ferd med å bore letebrønnen Guovca da en hydraluikkslange sprang lekk og cirka 1.000 liter hydraulikkolje lekket ut i sjøen. Statoil stoppet boringen umiddelbart. Slangen ble skiftet ut og boringen ble gjenopptatt etter tre uker.

Statoil og riggoperatøren Ocean Rigg ble pålagt å gjennomføre tiltak for å hindre denne typen utslipp. De foretok også en egen gransking av uhellet. Også den konkluderte med at utslippet ikke hadde effekt på miljøet i havet.

– Rapporten fra myndighetene er i samsvar med våre egne vurderinger av årsaken til uhellet, og vi er glade for at den bekrefter at det ikke ble gjort noen miljøskade. Dette er også med på å underbygge bildet av at dette er de mest miljøvennlige boringene som er gjennomført på norsk sokkel, på tross av uhellsutslipp, sier Ørjan Birkeland, Statoils letesjef for Barentshavet.

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sa etter uhellet at dette var noe regjeringen så meget alvorlig på.

– Det er som kjent meget strenge krav til oljeboringen i Barentshavet, og i utgangspunktet er det nullutslipp som gjelder, sa Bondevik i spørretimen i Stortinget dagen etter uhellet. (©NTB)

Forrige artikkelOljeproduksjonen peker fortsatt nedover
Neste artikkelAksjonister klippet løs

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR