Nordland opplever bedre tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse enn på lang tid, og fylket omsatte i fjor for NOK 192,3 milliarder, ifølge en fersk rapport.

Jevn sysselsettingsvekst beskriver utviklingen i Nordland gjennom 2015, ifølge Indeks Nordland.

Stadig flere bedrifter melder om at de har lyktes med å rekruttere personell som er blitt ledige i petroleumsbedriftene. Nordland passerer for første gang over 118 000 sysselsatte ved inngangen til 2016. Det er en netto jobbskaping på 875 jobber i fylket i 2015.

I løpet av året ventes moderat lavere vekst med 732 nye jobber, til 118 824 sysselsatte ved utgangen av 2016. Arbeidsmarkedet i Nordland skiller seg fra nasjonale trender med utsikter til økt sysselsetting og lavere andel ledige i 2016. Antallet ledige utlyste stillinger er økt med 13 % i løpet av 2015 ifølge NAVs arbeidsmarkedsundersøkelse.

Det er en forventet ledighet på 2,6 % i Nordland, sammenlignet med en forventet gjennomsnittlig ledighet på 4 % for Norge totalt.

Petroleum – En stadig større produksjonsandel skjer i nord

Landets petroleumsnæring er under stort press. Valget står mellom en betydelig nedtrapping i dagens
utvinningsvolum, eller satsing på opprettholdelse av et visst nivå gjennom utvinning i Nord-Norge (Norskehavet nordøst og Barentshavet).

Petroleum Nordland Indeks Nordland
Den nordnorske andelen har økt betydelig de siste årene. Gassproduksjonen vokser i takt med at flere felt settes i drift. Inneværende år forventes det produksjonstart på Goliat og fra 2018 kommer også Aasta Hansteen i drift. (Illustrasjon: Indeks Nordland)

– Vi skal være oppmerksom på at mye av petroleumsproduksjonen i Nord-Norge vil dreie seg mer om gassutvinning enn oljeutvinning. Eksport av gass fra Nordland og Nord-Norge kan bidra
til at Europa når sine klimamål. Statistikkene viser at Nord-Norge allerede står for en betydelig del av landets gassproduksjon med en andel på 9,9 % i 2014, en andel som sannsynligvis vil øke betydelig når også Aasta Hansteen kommer i drift i 2018, heter det i rapporten.

Den totale salgsverdien av olje- og gassproduksjonen i Nordland i perioden 1997 – 2015 beløper seg til om lag 318 milliarder kroner estimert ut fra produserte volumer og løpende priser i perioden. For Nord-Norge er tilsvarende tall 419 milliarder kroner.

Industri

I 2015 omsatte industrien i Nordland for 48,8 milliarder kroner. Eksporten av gjødsel, metaller, sement, fisk, kraft og energiprodukter utgjør 30,7 milliarder av dette. I nasjonal sammenheng er Nordland det fjerde største eksportfylket av tradisjonelle varer og øker raskere enn andre fylker. 19 milliarder av eksporten kommer fra den kraftforedlende industrien og 10,8 milliarder er sjømat inkludert laks.

Nordland skaper 11 % av eksporten fra fastlandet og rangeres som nummer 4 av eksportfylkene i Norge.

Samlet omsetning i bedrifter med hovedkontor i Nordland har en omsetningsvekst på 5,2 % til 146 milliarder kroner. Summen av omsetning med filialer i Nordland er 192,3 milliarder kroner, ifølge Indeks Nordland.

Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB ASA, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, Kunnskapsparken Bodø AS og NAV Nordland.

 

 

 

 

Forrige artikkelDNV GL: «COSL Innovator» godkjent til å tåle 100 årsbølge
Neste artikkelIngen avvik for sementpumpeenheten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR