Petroleumstilsynet førte i juni tilsyn med Statoil og COOR sin styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø for forpleiningen på Statfjord B.

«Det ble avdekket ett avvik knyttet til bemanning. Det er ikke gjennomført HMS-analyser ved fastsetting og endring i bemanningen i forpleiningen. En har derfor ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for bemanningsfastsettelsen», skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

I tillegg er det funnet «indikasjoner på at bemanningen kan være for lav på enkelte trappetrinn»:

  • Sykefraværet i forpleiningen på Statfjord B er svært høyt (ca. 18%). Dette kan være en indikasjon på at bemanningen ikke er vurdert tilstrekkelig med hensyn til oppgaver, belastning og eventuelle behov for tilrettelegging i arbeidet.
  • Statfjord B er nå i en situasjon der en i perioder har lav POB. Dette fører til at forpleiningen kommer ned på bemanningsnivå man ikke har hatt erfaring med. Når POB kommer under 110 går renholdspersonellet, ut fra trappetrinnsmodellen, ned med to personer. Når POB går under 130 går kokkene ned fra fire til tre. Det har kommet fram i tilsynet at de forpleiningsansatte opplever at arbeidsbelastningen blir for stor på de laveste nivåene. Forpleiningen på Statfjord B har spilt inn til COOR og Statoil at bemanningen i renhold er for lav når POB går under 110. Det har til nå ikke blitt gjort endringer mht dette.
  • Tid til verneombudsarbeid og til trening i førstehjelpslag blir fremstilt som en utfordring når bemanningen er lav. Det blir sagt at disse aktivitetene utføres, men at det går ut over de som er igjen og at dette oppleves som en belastning. Verneombud og deltakere på førstehjelpslag mener også at det går for mye ut over kollegaene når de har slike verv.
  • Det kom fram i intervju at det på lave trinn i bemanningsmodellen ikke er mulig å tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne.
  • Det er kommet fram i intervju at en viktig forutsetning for bemanningsfastsettelsen var at renhold skulle utføres ut fra renholdsprogrammet INSTA 800. Det ble tatt opp i intervju at flere av de forpleiningsansatte ikke kunne INSTA 800 godt nok til at dette faktisk bidro til mindre arbeidsbelastning. Det ble sagt at renholdet gjennomføres i tråd med gamle standarder og egen yrkesstolthet. Dermed er ett viktig premiss for bemanningsfastsettelsen ikke tilstede.

Hele tilsynsrapporten kan du lese her!

Forrige artikkelJapansk gigant kjøper seg inn i letelisens i Barentshavet
Neste artikkelDenne uken kommer den første CAT J-riggen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR