Fagforeningen krever å bli involvert i granskningen av «COSL Innovator»-ulykken i Nordsjøen lille nyttårsaften. Det skriver Industri Energi.

Les også: COSL Innovator ulykken – en død og to skadet

– Vi vil bli involvert i granskningen av ulykken som kostet livet til et av våre medlemmer, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli.

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å nedsette et granskningsteam etter at boreriggen «COSL Innovator» 30. desember ble truffet av en brottsjø som rammet boligkvarteret og tok livet av én person og skadet ytterligere to personer.

Industri Energi har sendt brev til Petroleumstilsynet der forbundet krever å bli involvert i granskningen av ulykken, både fordi den omkomne og de to skadde er medlemmer i forbundet. Og fordi Industri Energi kan bidra med kompetanse og erfaring, slik at ingen på norsk sokkel skal kunne utsettes for en slik ulykke igjen.

Forbundssekretær HMS, Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi. (Foto: Industri Energi)
Forbundssekretær HMS, Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi. (Foto: Industri Energi)

– Det er viktig at Ptil gjennomfører en umiddelbar gransking for å sikre at dette uhellet ikke gjentar seg på andre operative rigger på norsk sokkel, sier Håkon Bjerkeli.

Tilsynets rolle

Han påpeker at Petroleumstilsynet godkjenner drift og aktiviteter i henhold til regelverk, og står dermed i en situasjon hvor de som tilsynsmyndighet risikerer å måtte granske sin egen rolle og innflytelse på granskningsobjektet.

– Industri Energi mener ikke det er grunn til å stille spørsmål ved intensjonen om en uavhengig prosess. Men vi er blitt oppmerksom på at det er en begynnende debatt offshore som kan medføre at det stilles tvil om dette i framtiden, sier han.

Industri Energi ber derfor om at Ptil tar initiativ til å utrede problemstilling knyttet til eventuelle hull i regelverket. Det kan også være aktuelt å se på tilsynsmetode versus myndighet.

Ønsker snarlig møte

Industri Energi ønsker et snarlig møte for å utdype problemstillinger som berører både pågående granskning og effektivisering av regelverk i praksis.

– Vi krever altså å bli involvert i den videre oppfølging av granskningen, sier Bjerkeli.

Han understreker at granskingen må omfatte prosedyrer, godkjenningsordninger og samtykke til bruk av rigger på norsk sokkel.

– Når dette arbeidet er gjort, kan man evaluere om ordningene fungerer til det beste for sikkerheten på norsk sokkel. Fra dette kan man ta læring fra ulykken som kan bidra til økt sikkerhet, sier han.

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med over 61.000 medlemmer, og forbundet er det største på norsk sokkel.

Forrige artikkelTransocean-saken: Presset på Økokrim øker
Neste artikkel28.000 oljejobber borte

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR