Petroleumstilsynet har ført tilsyn med bruken av maritimt regelverk på Johan Castberg FPSO. Det ble ikke funnet avvik, men ett forbedringspunkt.

Statoil er operatør på Johan Castberg-feltet i Barentshavet, som skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform (FPSO).

Petroleumsregelverket gir adgang til å legge andre standarder enn NORSOK til grunn for prosjektering av bærende konstruksjoner.

Statoil har valgt å erstattet henvisningen til NORSOK N-001 i veiledningen til innretningsforskriften (if) § 56, med henvisninger til standarden DNVGL-OS-C102 og tilleggskrav fra Statoil.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13.-14. april 2016 en tilsynsaktivitet hos Statoil for å undersøke om de maritime standardene som selskapet har valgt å bruke, er i samsvar med regelverkets krav til bruk av anerkjente normer.

– Vi ønsket på et tidlig stadium av prosjektet å gjøre stikkprøver på om dette var dokumentert i samsvar med rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer, slik at en får et tilsvarende sikkerhetsnivå som ved bruk av NORSOK N-001, skriver Ptil i tilsynsrapporten om målet for tilsynet.

Ptil fant ingen avvik, men det ble påvist et forbedringspunkt knyttet til Statoils funksjonsspesifikasjon.

Ifølge tilsynsrapporten gjaldt forbedringspunktet mangler ved Statoils funksjonsspesifikasjon. I rapporten heter det:

«Vi fant ved stikkprøver noen bestemmelser i NORSOK N-001 der det ikke er tilsvarende bestemmelser i standarden DNVGL-OS-C102, og som enda ikke var ivaretatt i Statoils funksjonsspesifikasjon (PM050-PM5-052-015):
* Kombinasjoner av naturlaster for ULS og ALS.
* Nedbøyning av bjelker i boligkvarteret.
* Lastfaktorer for bølgelaster som skal brukes for andre formål enn dimensjoneringen av
skrogbjelken.»

Ptil har bedt Statoil svare på hvordan forbedringspunktet blir vurdert innen 28. mai 2016.

Forrige artikkelOrigo leverer til Hywind
Neste artikkelOpec: Endrer ikke etterspørselsanslaget

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR