Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-16. september 2016 tilsyn med Lundin rettet mot selskapets egen oppfølging.

Målet med tilsynet var ifølge Ptil å følge opp at Lundins planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2016 om Ledelsesansvar. I hovedprioriteringen er det vektlagt hvordan ledelsen arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet, hvordan avvik håndteres og hvordan forbedringsprosesser initieres og styres, ifølge Ptil.

Tilsynsaktiviteten utgjør en del av en likelydende tilsynsaktivitet som ble påbegynt i 2013, hvor målet har vært å adressere og vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging. I 2016 er tilsynsaktiviteten rettet mot Statoil og Lundin.

Ptil fant ingen avvik fra kravene i regelverket under tilsynet med Lundin, men det ble funnet to forbedringspunkt knyttet til selskapets vurdering av prosesser for oppfølging og sammenheng mellom risikostyring og oppfølging.

Forrige artikkelVil presse Norge til å bruke Super Puma
Neste artikkelBP kjøper andeler i Statoil-lisenser

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR