Petroleumstilsynet har ført tilsyn med hvordan Statoil ivaretar regelverkskrav knyttet til bruk av en ny metode for boring og brønnintervensjon på Gullfaks C. Det ble ikke funnet avvik, men ett forbedringspunkt.

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av metoden TTRD (Through Tubing Rotary Drilling) for intervensjon, boring og komplettering av brønner på Gullfaks C 15. desember i fjor.

TTRD innebærer boring av sidestegsbrønn fra en eksisterende, konvensjonell brønn. Den største fordelen med denne metoden er at nye reservoarer kan bli nådd uten at eksisterende ventiltre, produksjonsrør eller foringsrør trenger å fjernes. TTRD-brønner er særlig nyttige for å få tilgang til isolerte olje- og gasslommer på modne felt på en kostnadseffektiv måte.

Denne typen brønnoperasjoner er på mange områder forskjellige fra konvensjonelle metoder og kan dermed innebære et endret risikobilde.

Målet for tilsynet var ifølge Ptil å føre tilsyn med hvordan Statoil, sammen med andre involverte parter, ivaretar planlegging, erfaringsoverføring og gjennomføring av TTRD-operasjoner i henhold til krav i regelverket og egne krav.

Ett forbedringspunkt

Tilsynet ble gjennomført ved Statoils lokaler på Sandsli. Det ble ikke påvist noen avvik, men det ble funnet ett forbedringspunkt knyttet til planer for oppfølging og forbedring etter en tidligere inntruffet hendelse.

Ifølge tilsynsrapporten var det uklare planer for evaluering og implementering av forbedringstiltak knyttet til deteksjon av eventuell innstrømning under boring på Gullfaks C.

Ptil har bedt om Statoils vurdering av forbedringspunktet innen 6. mai 2016.

Forrige artikkelOljeprisen på full fart oppover.
Neste artikkelBer ansatte gå ned i lønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR