– Vi har vanligvis få kommentarer når vi er på storulykketilsyn. Ledelsen ved anleggene er godt kjent med storulykkeforskriften og bevisste om å følge kravene i denne, sier Kjell Arild Anfinsen, tilsynskoordinator i Ptil.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med hvordan landanleggene ivaretar det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som storulykkeforskriften krever.

Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomhetene skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

I løpet av 2015 er det gjennomført storulykketilsyn mot anleggene Hammerfest LNG, Kollsnes, Sture, Mongstad og Nyhamna.

Målet med tilsynet var å verifisere at virksomhetene har et styringssystem som ivaretar dette kravet gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Ifølge Ptil ble det ikke identifisert noen avvik på noen av anleggene.

Det ble påvist forbedringspunkter på Hammerfest LNG og Mongstad, knyttet til henholdsvis bruk av kontrollrom og etterslep av vedlikehold.

På Hammerfest LNG brukes kontrollrommet til HMS-møter på nattskift.

– Det ble opplyst i intervju at kontrollrommet brukes til HMS-møter på nattskift. Dette kan føre til utfordringer i forbindelse med hendelser eller andre forhold som må håndteres umiddelbart, heter det i tilsynsrapporten fra Ptil.

På Mongstad var det stort etterslep på korrektivt vedlikehold.

– Det kom frem gjennom samtaler at det er forholdsvis stort etterslep på korrektivt vedlikehold på Mongstad. Dette ble også bekreftet i gjennomgang av dokumentasjon som ble presentert, heter det i rapporten for Mongstad.

– Få kommentarer på storulykketilsyn

– Vi har vanligvis få kommentarer når vi er på storulykketilsyn. Ledelsen ved anleggene er godt kjent med storulykkeforskriften og bevisste om å følge kravene i denne, sier Kjell Arild Anfinsen, tilsynskoordinator i Ptil.

– Selv om det på hvert anlegg bare blir gjort ett årlig tilsyn med hjemmel i storulykkeforskriften, er tilnærmingen til storulykker integrert i de aller fleste andre tilsynsaktiviteter Ptil gjennomfører mot landanleggene – fordi dette temaet alltid er en del av det store bildet, sier han.

– HMS-regelverket setter tydelige krav til forebygging av storulykker, for eksempel gjennom barrierestyring. Kravet om kontinuerlig forbedring er også sentralt. Her ligger grunnlaget for å oppnå stadig bedre resultat for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Ptil har mottatt svar fra Statoil Mongstad og Statoil Hammerfest LNG for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Les også: Ptil: – For mange ulykker

Forrige artikkelStatoil tildeler sjuårskontrakt til Hansen Protection
Neste artikkelIngen regelverksbrudd i forbedringsarbeidet på Kårstø

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR