Den flyttbare boliginnretningen «COSLRigmar» har ingen feil med hverken radio eller telekommunikasjon.

Det konkluderer Petroleumstilsynet (Ptil) etter et tilsyn om bord i innretningen. Tilsynet fant sted fra 4. til 5. mai da innretningen lå ved Ekofisk-feltet. Ptil samarbeidet med Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen.

Polycrest mottok samsvarsuttalelse på «COSLRigmar», tidligere «Port Rigmar», for to år siden. Ptil valgte å følge opp dette med tilsyn, ettersom innretningen i etterkant har blitt solgt til COSL Drilling. Polycrest er imidlertid fortsatt driftsentreprenør på innretningen.

Selv om Ptil ikke fant feil, påpeker tilsynet fem forbedringespunkter som omhandler livbåter, MOB-båt, satellitt friflyt nødpeilesender, merking av radioutstyr og VHF-kommunikasjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR