De mener han bare tenker kortsiktig profitt og sperrer veien for klimasatsing. Men Rockefeller-familien fikk ikke gjennomslag for kravet om vingeklipping av ExxonMobils mektige toppsjef Rex Tillerson.

(Foto: Texas energy museum)

Av Øyvind Midttun

Rex Tillersons dobbeltrolle som konsernsjef og styreleder i ExxonMobil bidrar til kortsiktig profittfokus og alt for lite satsing på alternativ energi, klimatiltak og miljøvennlige løsninger, mener kritikerne, med Rockefeller-familien i spissen.

På årets generalforsamling i gigantselskapet foreslo de derfor å frata Tillerson styreledervervet.

Men flertallet av aksjonærene foretrekker ExxonMobil-ledelsen som den er.

Arvingene etter John D. Rockefeller, grunnleggeren av Standard Oil, selskapet både Exxon og Mobil stammer fra, fikk bare 40 prosent av de stemmeberettigete aksjonærene med seg på forslaget om å erstatte Tillerson med en ny styreleder.

Rex Tillerson (59)
(Foto: ExxonMobil)

Etter generalforsamlingen forklarte Tillerson hvorfor verdens største børsnoterte oljeselskap tviholder på olje og gass mens konkurrenter som Shell og BP satser stadig mer penger på alternativ energi.

– Uansett om folk liker det eller ei; om 25-30 år vil verden fortsatt være avhengig av olje og gass. Vi kan ikke se at investeringer i etanolproduksjon eller andre alternative kilder gir eierne i selskapet god nok avkastning, sier Tillerson.

ExxonMobil hadde et overskudd i fjor på 40.6 milliarder dollar. Siden Tillerson overtok ledelsen i selskapet i 2006 har ExxonMobil-aksjen hatt en verdiøkning på 60 prosent. Til sammenligning har Royal Dutch Shell-aksjene økt med «bare» 22 prosent i samme periode.