Det ble ikke funnet avvik, men tre forbedringspunkt knyttet til kompetanse, vedlikeholdssystemet og tekniske forhold, under tilsyn med Total E&P Norge.

Tilsynet med Total i forbindelse med trykkbalansert boring med Maersk Gallant ble gjennomført av Petroleumstilsynet (Ptil) i perioden 18.-20. mai i år.

Målet med tilsynet var ifølge Ptil å verifisere selskapenes ivaretakelse av styrende dokumenter, operasjonell ledelse og tekniske løsninger som følger med bruk av trykkbalansert boreutstyr, og nye løsninger for brønnkontroll og utblåsningssikring.

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet, men det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til kompetanse, vedlikeholdssystemet og tekniske forhold.

Det første forbedringspunktet gjaldt gjennomføring av utstyrsspesifikk opplæring.

– Det fremkom ved verifikasjon av opplæringsmatrisen at sykefravær og rotasjon i stillinger hadde medført forsinkelser i gjennomføringen av opplæringsprogrammet. Det ble registrert at det ikke var etablert kriterier for å tidsbegrense utestående opplæring, heter det i tilsynsrapporten.

Det andre forbedringspunktet gjaldt utforming av vedlikeholdsrutiner og sporbarhet til trykkmålere og ventiler.

– Det ble uttalt at utformingen av jobber i vedlikeholdssystemet var endret etter omlegging til nytt system (IFS). Det fremkom at beskrivelsene var gjort mer generelle og at utskrift av vedlikeholdsrutinene av den grunn var mindre brukervennlige enn tidligere, heter det i rapporten.

Det siste forbedringspunktet gjaldt utformingen av dørene i borekabinen.

Ifølge tilsynsrapporten ble det verifisert at dørene i borekabinen hadde slagretning utover i klassifisert område sone 2. Standardløsningen for rom med overtrykk slik vi oppfatter det, er at dørene åpner innover i sikkert område for å sikre at overtrykket bidrar til best mulig tetning ved lukking av dørene.

Total har fått frist til 1. august med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil blir håndtert.

Forrige artikkelRapport etter alvorlig brønnhendelse på Visund
Neste artikkelStorbritannia ut av EU: Kraftig oljeprisfall

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR