Det ble ikke funnet regelverksbrudd, men flere forbedringspunkt under tilsyn med detaljprosjektering av Johan Sverdrup-eksportrørledninger.

Tilsynet ble gjennomført av Petroleumstilsynet (Ptil) 18. og 19. april 2016.

Målet var ifølge Ptil å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer, og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Ifølge tilsynsrapporten var hovedtemaet for tilsynet å følge opp Statoil og Reinertsen sitt arbeid med prosjektering av rørledningen samt Statoils oppfølging av leverandører som er involvert i dette arbeidet.

Ingen regelverksbrudd – fire forbedringspunkt

Det ble ikke funnet noen avvik, men det ble funnet forbedringspunkter knyttet til styrende dokumentasjon, verifikasjoner, system for trykkbeskyttelse av oljerør og analyser.

Ifølge tilsynsrapporten var det manglende formalisering av dokumentasjon som ble benyttet i prosjektet.

Det var også manglende vurdering av behov for tredje parts verifikasjon av eget arbeid hos Reinertsen, ifølge rapporten.

Samtidig var det manglende vurdering og gjennomføring av uavhengig verifikasjon av ny løsning for
overtrykksbeskyttelse av oljerørledning, ifølge tilsynsrapporten.

Til slutt var det mangelfull systematikk ved kontroll av inndata i forbindelse med gjennomføring av analyser, ifølge rapporten.

– Det er en risiko for at det kan oppstå systematiske feil i analyser, og en risiko for at disse ikke vil bli oppdaget slik som kontrollen av de er lagt opp, heter det i rapporten.

Statoil har fått frist til 8.7.2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkter vil bli håndtert.

Forrige artikkelSe Ketil Solvik-Olsen bli med på en tenkt oljevernaksjon
Neste artikkel1200 ansatte må gå i Subsea 7

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR