Russerne vil trolig ikke komme i gang med seismikkskyting på sin side av delelinjen i Barentshavet i år.

Det skriver Petro Arctic, som skal ha fått dette opplyst fra flere kilder.

Det er derfor sannsynlig at det ikke vil bli igangsatt oljeleting i det nye området før i 2014, hverken på norsk eller russisk side.

Oljedirektoratet startet innsamling så snart de hadde anledning til det etter avtalen med russiske myndigheter. 8. juli staret «Harriet Explorer», som er hyret inn fra PGS, arbeidet, og skal fortsette i minst tre måneder. 7000 kilometer av innsamlingsprogrammet i år, som totalt omfatter 12 700 kilometer, skal allerede være samlet inn.

Ifølge Oljedirektoratet skal datainnsamlingen foregå over to sesonger, og resultatene vil først være klare i 2013. Dette vil gi geologisk kunnskap til Stortinget, slik at de kan vurdere om de nye oljeprovinsene rundt Jan Mayen og Barentshavet øst skal åpnes opp for utbygging.

Selv om det ble samlet inn noe 2D-seismikk på den norske siden av denne gråsonen i Barentshavet sent på 1970-tallet, er dette første gangen området blir systematisk kartlagt.

Delelinjeavtalen ble signert 15. september i fjor, og fikk flertall i Dumaen i mars. Ifølge tall Russland, inneholder den tidligere gråsonen rundt 1,36 milliarder tonn olje, og 5.870 milliarder kubikkmeter med gass.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR