Pro Barents og Origo Nord får til sammen 24 millioner kroner til næringsutvikling/inkubasjonsarbeid. – En anerkjennelse, sier Kjartan Mikalsen i Pro Barents.


Origo Nord AS og ProBarents AS har blitt tatt opp i en ny nasjonal inkubasjonssatsing fra 2013. Til sammen får de 24 millioner til næringsutvikling i satsingsperioden som går ti år frem i tid. Dette opplyser Hammerfest Næringshage.

Origo Nord AS i Alta og ProBarents AS i Hammerfest sikres med dette en årlig bevilgning på 1,2 mill. kroner hver i 10 år. Dette er en betydelig satsing på nyskaping og næringsutvikling i Finnmark.

Stor konkurranse
– Hovedmålet med satsingen er økt verdiskaping ved at flere gode ideer utvikles til nye vekstbedrifter, samt å gi ny vekst i etablerte virksomheter. Den nasjonale inkubasjonssatsingen er en tiårig satsing fra 2012, og inkubatorene sikres en langsiktig finansiering. Det har kommet inn mange gode søknader, og konkurransen om midlene er betydelig, skriver Næringshagen.

Kjartan Mikalsen i Pro Barents er svært fornøyd med å ha blitt en del av inkubasjonssatsingen.

Først og fremst anerkjennelse
– Vi har vært med i fem år allerede, og den tiden har nå gått ut. At vi ble med nå i ti nye år var ingen selvfølge, selv om vi hadde en sterk søknad. Det var mange andre sterke søknader også, sier Mikalsen til Petro.no.

– Først og fremst er dette en anerkjennelse for det arbeidet som eierne våre har gjort siden 2007. Dette gir oss en langsiktighet i det videre inkubasjonsarbeidet vårt. Bransjen var i en tidlig fase i 2007, så vi synes selvfølgelig dette er veldig positivt, sier han videre.

Pro Barents sine eiere er Statoil, Bergen Group, Siva, Hammerfest Energi og Polarbase.

Lokal forankring hos eierne
– Eierne våre, selv om de er nasjonale aktører, er de også sterkt lokalt forankret, og det er ofte fra dem vi får idétilfanget vårt. Det er også veldig hyggelig å se at Siva sier de vil se den jobben vi har gjort i et mer langsiktig perspektiv, sier Mikalsen.

Han sier at Pro Barents, som arbeider med leverandørindustri, går inn i firmaer enten som eiere eller prosjektledere.

– Hvis vi går inn i et selskap, går vi inn både med kompetansekapital og finansiell kapital. Vi tenker også exit når vi går inn, sier han.

– At vi nå får ti nye år, gjør først og fremst at vi kan jobbe tettere med bedrifter i en tidlig fase. Dette kan vi nå jobbe videre med.

Nyskaping og vekst
Gjennom inkubatorsatsingen ønsker Siva å videreutvikle og profesjonalisere inkubatornettverket i Norge. For inkubatorene innebærer dette en langsiktig og noe forsterket finansiering som gir bedre mulighet til å lykkes med økt nyskaping og vekst.

I en inkubator får gründere profesjonell hjelp til å utvikle sin bedrift og sine ideer. Dette innebærer bistand til forretningsutvikling, markedsføring og mentorordninger. I tillegg får inkubatorbedriftene tilgang på lokaler og støttefunksjoner. Årlig springer om lag 150 nye bedrifter ut fra de ulike inkubatormiljøene.

Det er Nærings- og Handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som finansierer inkubatorprogrammet. Kriteriene for tildeling av midler er knyttet til kvalitet og miljøenes evne til å nå målene knyttet til nyskaping og vekst. Programmidlene fra Kommunal- og Regionaldepartementet prioriteres innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Forrige artikkelProsafe med kontraktutvidelser
Neste artikkelTransocean inngår Macondo-forlik

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR