Utstyrsprodusenten Securalift har undertegnet sin første kontrakt for levering av et nyutviklet løftesystem. Kjøperen er Mongstadbase, som står for lossing og lasting av forsyningsskip til Hydros installasjoner i Nordsjøen.

Lasten plasseres uten
bruk av mannskap på
dekk. (Foto: Securalift)

Av: Astri Sivertsen

Mongstadbase har bestilt to stykker av Securalifts nye løfteutstyr. Det er et radiostyrt system som gjør det mulig for kranføreren å plassere lasten uten hjelp fra mannskap på dekk, samtidig som det hindrer at lasten roterer under løft.

Systemet består av et gyroskop – en innretning som roterer rundt sin egen akse og dermed kan ”fryse” en posisjon -, samt en krok og en nyutviklet forløper.

Det nye løftesystemet har tatt 4-5 år og et titalls millioner kroner å utvikle, opplyser salgssjef Ørjan Bø i Securalift.

Han legger til at Statoil og Hydro har sponset utviklingen, og at oljeselskapene ser en stor gevinst i at løfteoperasjoner kan skje på en sikrere måte.

Ifølge Oljedirektoratet skjer 40 prosent av ulykkene og nestenulykkene på norsk sokkel i forbindelse med kranarbeid på forsyningsskip og plattformdekk. Nesten 70 prosent av skadene skyldes at folk blir klemt eller truffet av gjenstander under løfteoperasjoner.

Securalift har tatt verdenspatent på utstyret.

Selskapet, som holder til på Bryne i Rogaland, ble etablert i 2004 av Seabrokers og Ole Molaug Engineering. Det jobber med å utvikle løsninger som skal gjøre laste- og kranoperasjoner sikrere.

Forrige artikkelStorstilt beredskapsøvelse i Midt-Norge
Neste artikkelSpår riggmangel fra neste år

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR