Basert på Havarikommisjonens siste rapport har Luftfartstilsynet besluttet å stoppe all bruk av H225. Det skriver Statoil i en melding.

Flyforbudet gjelder fra 1. juni og innebærer at all bruk av denne helikoptertypen til søk, redning og medisinske oppdrag (SAR) innstilles.

Fra før er denne helikoptertypen tatt ut av ordinær tilbringertjeneste etter helikopterulykken ved Turøy 29. april i år.

Statoil bruker H225 i selskapets SAR-beredskap fra Oseberg Feltsenter, Statfjord B og på Sola.

– Som ansvarlig for områdeberedskapen i disse områdene har Statoil en plikt til å sikre beredskap i henhold til gjeldende regelverk, skriver Statoil i meldingen.

Statoil mobiliserer nå nødvendige ressurser for å ivareta beredskapskravene.

Ifølge selskapet vil tilbringertjenesten til installasjoner som til nå har vært dekket av H225 SAR-beredskap, bli justert på en slik måte at tilfredsstillende beredskap ivaretas.

Ny rapport

– Luftfartstilsynet har med virkning fra 1. juni 2016 utvidet flygeforbudet for helikoptertypene EC225LP og AS332L2. Det betyr at det heller ikke skal flyges søk- og redningsoppdrag (SAR) med de to helikoptertypene, skriver Luftfartstilsynet på sine hjemmesider.

Utvidelsen av flygeforbudet skjer etter at Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sent 1. juni offentliggjorde en ny foreløpig rapport etter den helikopterulykken ved Turøy 29. april.

I etterkant av ulykken med Super Puma ved Turøy utenfor Bergen har norske og britiske luftfartsmyndigheter samarbeidet tett. Kort tid etter ulykken iverksatte begge myndigheter restriksjoner for å hindre at operatører benytter Airbus EC225LP for flyging med passasjerer. Noen dager senere ble flygeforbudet også utvidet til å omfatte AS332L2 Super Puma helikoptre.

Utvidelsen av flygeforbudet 1. juni betyr at det ikke skal gjennomføres flygninger med de to helikoptertypene i Norge, heller ikke søk- og redningsoppdrag. Britiske luftfartsmyndigheter har på grunn av offentlig fridag 1. juni ennå ikke tatt stilling til om de følger den norske avgjørelsen ennå.

– Det er viktig å påpeke at ulykken fortsatt er under etterforskning av SHT og at noen endelig årsak til ulykken er ennå ikke fastlagt, skriver Luftfartstilsynet, som vil holde tett kontakt med alle helikopteroperatører offshore, og vil fortsatt følge granskingen nøye.

Forrige artikkelSolberg: Vil ikke gjennomgå petroleumsskatten
Neste artikkelIran: Vil ikke godta oljeproduksjonstak

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR