Interoil Exploration and Production ASA fremskynder forberedelsene til den planlagte refinansieringen av selskapet, og gjennomgår nå alle tilgjengelige alternativer for å sikre en langsiktig finansiell løsning.,Arctic Securities AS har fått i oppdrag å bistå i dette arbeidet og skal også undersøke andre strategiske muligheter. Interoil tar sikte på å sluttføre denne prosessen innen utgangen av året.

Som følge av den siste tids utvikling i selskapets virksomhet i Peru og Colombia og en allerede høy gjeldsgrad, opplever selskapet nå at det blir stadig vanskeligere å få lokale banker til å bidra med kapital og finansielle garantier som er nødvendig for å støtte driften. Den lave oljeprisen har gjort utfordringene enda større.

Som selskapet meldte 10. oktober er det ventet at myndighetene i Colombia vil kreve bankgaranti på USD 10,5 millioner for at selskapet skal få beholde rettighetene til den lovende lisensen LLA-47 . I tillegg forfaller et usikret banklån på USD 3,6 millioner til betaling, og en bankgaranti på USD 7,5 millioner må fornyes i løpet av de nærmeste månedene. Det er sannsynlig at bankene vil kreve at Interoils colombianske datterselskap stiller 100 prosent sikkerhet i form av kontanter for å utstede bankgarantien på USD 10,5 millioner. Som følge av Selskapets stramme likviditetssituasjon, vil boringen av den første letebrønnen på LLA-47 i så fall måtte utsettes til etter at refinansieringen er gjennomført.

På sikt har selskapet behov for kapital for å finansiere leteprogrammet på LLA-47. Sannsynlige reserver i denne lisensen er anslått til å være godt over 30 millioner fat.

Det er også planlagt ytterligere investeringer for å opprettholde produksjon på Puli C – og Altair -feltene i Colombia. Produksjonen fra disse feltene er nå i overkant av 1.700 fat oljeekvivalenter per dag. De inneholder 2P-reserver på 5,7 millioner fat.

Interoil og dets finansielle rådgivere gjennomgår nå alle tilgjengelige alternativer for å sikre en langsiktig finansiell løsning. Samtidig utredes andre strategiske muligheter. Målsettingen for selskapet er å presentere ytterligere detaljer og en foreløpig plan til aksjonærer, obligasjonseiere og andre interessenter i november.

Forrige artikkelHeldig tårnmann – alvorlig ulykke unngått.
Neste artikkelSelger seg ned i Gina Krog

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR