Norske olje- og gasselskaper har kuttet kostnader og flikket på utbyggingsplanene sine. Nå er de klare til å ta investeringsbeslutninger og levere utbyggingsplaner.

Det betyr at vi kan forvente hele åtte PUD-innleveringer i løpet av de neste fire månedene:

Snorre A (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Snorre Expansion (Statoil)
Statoil har droppet planene om en ny plattform på Snorre-feltet og planlegger i stedet Snorre expansion som et gigantisk subseaprosjekt. Prislappen er per i dag på mellom 22 og 25 milliarder kroner. Dette omfatter havbunnsinstallasjoner, modifikasjoner på Snorre A samt brønner.

Statoil sikter mot produksjon i 2021, og målet med prosjektet er å hente ut rundt 200 millioner fat ekstra fra feltet. Investeringsbeslutning og innlevering av PUD innen utgangen av 2017.

Aibel er tildelt FEED-studie for å planlegge oppkopling og nødvendige modifikasjoner på Snorre A, og kontrakten har også opsjoner på selve gjennomføringsfasen av prosjektet – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstilling.

Det skal bores fire brønner før januar 2021. Rigg ikke valgt. Tildeling av subseajobben er ventet innen utgangen av året.

Johan Castberg (Illustrasjon: Statoil)

Johan Castberg (Statoil)
Bygges ut med et flytende produksjonsskip, kombinert med subsea. Prislappen er redusert til ned mot 50 milliarder kroner. Investeringsanslag og utbyggingsplan varslet innen utgangen av året.

Det er ventet at kontrakten for bygging av skrog og boligkvarter går til Asia.

Til sammen planlegges det i første omgang 30 brønner for produksjon av olje og for gass- og vanninjeksjon. Songa Enabler er valgt til å utføre første del av borejobben på feltet, med oppstart 2019. Også på Castberg skal det tildeles en betydelig subseakontrakt.

Fanja (Illustrasjon: VNG Norge)

Fenja (VNG)
Bygges ut som en undervannstilknytning til Njord, som er under ombygging på Stord. VNG og partnerne planlegger å bruke 11,5 milliarder kroner på utbyggingen av feltet, som så langt har vært kjent som Pil & Bue.

Planen er å passere den endelige investeringsbeslutningen  og levere PUD ved utgangen av året.

TechnipFMC er tildelt en intensjonsavtale som omfatter subsea produksjonssystem samt strukturer, rørledninger og kontrollkabel.

Valhall (Foto: Aker BP)

Valhall vestflanke (Aker BP)
Vestflanken av feltet skal dreneres ved hjelp av en ubemannet plattform knyttet til resten av infrastrukturen på Valhall. Arbeidet omfatter blant annet en nybygd brønnhodeplattform, modifikasjoner på Valhall feltsenter samt boring med en jack-up i opptil to år. Planlagt borestart er i 3. kvartal 2019.

Aker BP anslår investeringene for utbyggingen av Valhall vestflanke til å bli på rundt 7 milliarder kroner.

Maersk Inspirer (Foto: Maersk Drilling)

Yme (Repsol)
Repsol og medeierne er klare for å sette i gang med en tredje utbygging av Yme-feltet.

Ifølge en fersk konsekvensutredning, planlegges det investeringer på rundt 8 milliarder kroner i prosjektet.

Gjenbruk av eksisterende innretninger og brønner, samt en innleid oppjekkbar produksjonsplattform, trolig Maersk Inspirer, utgjør utbyggingsplanen. I dialog med myndighetene har Repsol varslet endelig investeringsbeslutning «i løpet av kort tid».

Alvheim (Foto: Aker BP)

Storklakken (Aker BP)
Funnet skal etter planen bygges ut som en subseatilknytning til Alvheim FPSO via Vilje, og utbyggingsplan er varslet innlevert innen utgangen av året.

Aker BP har en subseaallianse med Subsea 7 og Aker Solutions.

Gjøa (Foto: Engie)

Skarfjell (Wintershall)
Skarfjell vil bli koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon.

Eierne har fått frist med å levere inn utbyggingsplan i februar 2018. Basisalternativet innebærer boring av fire produksjonsbrønner for olje og tre vanninjeksjonsbrønner. Kampanjen er estimert å vare i underkant av to år. Rigger er ikke valgt.

Engie E&P, operatør for Gjøa-plattformen, har tildelt kontrakter for FEED-studier for modifikasjoner til Kongsberg Maritime AS, Saipem Ltd og Hereema Marine Contractors.

Skarv FPSO (Foto:Aker BP)

Snadd (Aker BP)
Subseatilknytning til Skarv FPSO. Fase 1 består av tre brønner knyttet til Skarv A-template. Investeringsanslag på 10 milliarder kroner totalt, 6 milliarder for første fase. PUD planlegges innlevert før nyttår.

Produksjonsboring skal etter planen påbegynnes i 2019/2020, med første gass anslått til 2020.

Aker BP har en subseaallianse med Subsea 7 og Aker Solutions.

(Kilder: Petro.no, oljeselskapenes presentasjoner og nettsider, Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet, diverse innsyn i selskapenes dialog med myndighetene). 


Mer om alle disse planene får du på Operatørkonferansen i Stavanger i neste uke.

Se program og deltakerliste og meld deg på i dag!

Forrige artikkelFant fem avvik på Alvheim
Neste artikkelNå styres Valemon-plattformen fra dette rommet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR