Kompetanse- og kapasitetsbehov i et av verdens største offshoremarked

I løpet av 2020-tallet forventes det tre store utbygginger i Barentshavet –Statoils Johan Castberg, Lundins Alta/Gohta og OMVs Wisting. Parallelt med disse utbyggingene arbeides det også med å få på plass en terminalløsning i tilknytning til disse feltene informerer Jonassen.
Goliat er i full produksjon og produserer over 100.000 fat olje per dag, og det bores en produksjonsbrønn i disse dager for påfyll av gass til. Det neste store utbyggingstrinnet som planlegges for Snøhvit-lisensen er utbygging av Askeladd-feltet.

Også i Norskehavet nord forventes det betydelig aktivitetsøkning framover sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic. Aasta Hansteen er under bygging og settes i drift i 2018. I forbindelse med denne utbyggingen er det også bygget ny infrastruktur for gass, rørledningen Polarled, som skal frakte gassen fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna. Artikkelen fortsetter under bildet

Veidnes terminal
En utbygging av Castberg og terminal på Veidenes kan gi betydelige oppdrag til bedrifter innen olje- og gassklyngen. Ill: Statoil

Enorme investeringer de neste årene

Disse planlagte prosjektene vil samlet gi en betydelig aktivitetsøkning i regionen og det vil bli et stort behov for kompetanse for å få gjennomført oppdragene mener Jonassen.
Ifølge våre prognoser i Petro Arctic vil investerings- og operasjonskostnader ligge på hele NOK 500-600 mrd. fra i dag og fram til 2030.

Det er enorme summer som planlegges brukt på nordnorske prosjekter -og som følgelig vil gi store leveransemuligheter for både lokal, nasjonal og global leverandørindustri.

Flere nasjonale bedrifter har etablert seg i nord uten å ha klart drive lønnsomt. Flere har derfor redusert eller avviklet sin virksomhet, men dere vil fortsatt anbefale andre å etablere seg?
– Vi har også merket noe av den nasjonale oljenedturen i nord. Det var forventet at den planlagte aktivitetsøkningen skulle gå raskere enn den gjorde. Oppstarten av Goliat ble forsinket samtidig som beslutningen om utbygging av Johan Castberg-fetet ble utsatt. Dette i tillegg til nødvendige kostnadsreduksjoner i næringen bidro til at man i en periode fikk et lavere aktivitetsnivå enn man kanskje hadde sett for seg. Vi mener derimot at dette bildet nå er i ferd med å endre seg betraktelig. Kostnadsnivået på utbygginger i nord har blitt betydelig redusert og er konkurransedyktige med utbygginger andre steder i verden. Prosjekter i nord vil være lønnsomme også ved en lavere oljepris, som man har hatt i senere tid.
Det vil bli behov for økt kapasitet og kompetanse i landsdelen og ønsker veldig gjerne at erfarne bedrifter i andre deler av landet ser nordover. Vi merker også at operatørselskapene i større grad ser både økonomiske og kvalitetsmessige fordeler med å ha en leverandørindustri som er tett på prosjektene, sier hun.

Les også: Tiden er nå moden for å se nordover

Hvordan bør bedrifter som ønsker å se nordover gå fram?

– Det er flere muligheter for bedrifter som er nysgjerrige på den økte aktiviteten i nord, uten at man nødvendigvis trenger å etablere seg med egne fasiliteter i en startfase sier Jonassen.

Den senere tid har nordnorsk leverandørindustri fått økt erfaring og en mulighet for lokal tilstedeværelse er å søke samarbeid med allerede etablerte bedrifter. Et annet alternativ er å søke seg med i et eller flere av klyngeprosjektene som er bygd opp rundt petroleumsnæringa i landsdelen. Det er etablerte klynge- og nettverksprosjekter innen drift og vedlikehold både på Helgeland, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. Artikkelen fortsetter under bildet

(Illustrasjonsfoto: Arkiv)
Hammerfest har opplev kreftig vekst som et resultat av olje og gasasaktiviteten i Barantshavet

For få år tilbake opplevde vi et «rush» av bedrifter fra etablert leverandørindustri på Sør- og Vestlandet som ønsket seg nordover. I en tid hvor flere aktører i norsk leverandørindustri dessverre må redusere sine virksomheter, mener vi i Petro Arctic at markedet i nord vil øke betydelig og på sikt utgjøre et av verdens største offshore markeder, dette også på grunn av synkende aktivitet i modne områder andre steder i verden, sier Jonassen.

Ønsker du mer informasjon om markedsmulighetene  i nord benytt anledningen til å ta turen på ONS Thecnical Session under bolken «Linking technology and markets». Her holder Petro Arctics prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen innlegg kl 1000 torsdag 1.september.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

Forrige artikkelØkte inntekter og driftsresultat for Prosafe
Neste artikkelNegativt for Panoro

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR