Investeringene i olje- og gassindustrien, inkludert rørtransport, oppjusteres med 3,4 milliarder kroner i forhold til forrige kvartal. Anslaget for 2008 lyder nå på 130,2 milliarder kroner. Det er rekord.

Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Oversikten kommer også med endelige tall for 2007. Totalt ble det investert drøyt 109 milliarder, noe som er hele 13,6 milliarder mer enn i 2006.

– I 2007 utgjorde de samlede investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport – 109,3 milliarder kroner. Dette er 13,6 milliarder kroner, eller 14,2 prosent høyere enn i 2006. økningen kommer innenfor investeringsområdene feltutbygging, felt i drift og leting, mens landvirksomhet og transport viser nedgang. Vedvarende høy oljepris har bidratt til økt aktivitetsnivå og økt kostnadsnivå på norsk sokkel i 2007. De endelige investeringene for 2007 ble 3,2 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal, skriver SSB i en pressmelding.

Mer til leting, utbygging og felt i drift
Brutt ned kan en lese at investeringsutgiftene til letevirksomhet i fjor endte på 17,2 milliarder kroner, noe som er opp 6,2 milliarder i forhold til 2006 – men 1,3 milliarder lavere enn anslått i forrige kvartal.

Feltutbyggingsinvesteringene utgjorde 30,8 milliarder kroner i 2007, noe som er opp 9,4 milliarder i forhold til 2006, og det var Ormen Lange, Alvheim, Gjøa og Tyrihans som stakk av med de største pottene.

Ekofisk, Valhall, Troll og Snorre var de største bidragsyterne til at investeringene på felt i drift endte på rekordhøye 46 milliarder kroner i 2007. Dette er hele sju milliarder kroner mer enn året før.

Mindre til land og rørtransport
Virksomhet på land krevde imidlertid 7,1 milliarder kroner mindre enn i 2006, mye takket være lavere investeringer i Ormen Lange og Snøhvit. Fasiten for 2007 lyder på investeringer for 11,3 milliarder kroner.

Også rørtransport krevde mindre investeringer i 2007 i forhold til 2006, noe som igjen skyldes Ormen Lange og Snøhvit. Totalt ble det investert 3,3 milliarder på dette punktet i 2007 – to milliarder kroner mindre enn i 2006.

Når det gjelder 2008 kommer økningen innenfor feltutbygging, leting og felt i drift. Landvirksomhet og rørtransport viser en nedgang.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR