Statistisk sentralbyrås anslag for investeringer på norsk sokkel i 2011 har sunket med nesten ti milliarder, eller to og et halvt operahus, de siste tre månedene.

IKKE TATT MED: Investeringer på Valemon er ikke
tatt med i anslaget, fordi Plan for utbygging og
drift ikke er godkjent enda. (Ill.: STATOIL)

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider prognoser for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel hvert kvartal. I fjerde kvartal 2010 anslo SSB at det ville investeres 150,8 milliarder kroner i 2011. I den siste oppdateringen fra SSB er dette tallet nedjustert med 9,7 milliarder kroner, til 141,1 milliarder kroner.

– Investeringsstatistikken skal inkludere prosjekter som har godkjent Plan for Utbygging og Drift (PUD). Mye av nedgangen for 2011, om lag 7 milliarder kroner, har sammenheng med at det i forrige telling ble rapportert investeringsanslag innen felt i drift for prosjekter som ennå ikke har fått PUD-godkjenning. Disse er nå tatt ut av anslaget for 2011, men vil bli tatt med i tellingen igjen når prosjektene får den nødvendige godkjenningen i Stortinget, skriver Statistisk sentralbyrå.

Lavere på leting og utbygging
SSB anslår nå leteinvesteringene for 2011 til å bli på 28,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med forrige anslag, men det er fortsatt 3,9 milliarder kroner høyere enn anslaget for 2010.

SSB anslår også nå at det vil bli investert 29 milliarder kroner i feltutbygginger i år. Dette er en nedgang på 0,7 milliarder kroner sammenlignet tilsvarende anslag for fjoråret. Men, i dette anslaget er ikke investeringer som kan komme på Valemon, Jordbær (Knarr), Eldfisk II og Ekofisk sør tatt med.

– Det er ventet at disse PUD-søknadene vil bli behandlet og godkjent i Stortinget innen sommeren. Investeringer i disse prosjektene vil i så fall komme i tillegg i senere tellinger. Ifølge utbyggingsplanene skal det investeres for om lag 10 milliarder kroner i disse prosjektene i 2011, skriver SSB.

Statistikerne rapporterer også at prosjektene Luno, Bream, Frøy og Gygrid vil komme til utbyggingsfasen og bidra ytterligere til et høyere investeringsanslag.

Mest på Troll, Ekofisk, Valhall og Gullfaks
– Investeringene til felt i drift anslås til 77,4 milliarder kroner. Dette er 3,4 milliarder kroner lavere enn anslått i 4. kvartal 2010, og 5 milliarder høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2010 i 1. kvartal 2010. De største investeringene i 2011 ventes å komme på feltene Troll, Ekofisk, Valhall og Gullfaks, skriver SSB.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR