LO-leder Gerd-Liv Valla slo fornøyd fast at regjeringen hadde gjort som LO ville, da Jens Stoltenberg (Ap) mandag kveld inviterte partene i arbeidslivet til dialog om hvordan utgiftene til sykefraværet skal reduseres., NTB

– Vi har prestisje knyttet til målene, ikke til virkemidlene, sa Stoltenberg på en pressekonferanse mandag kveld, som markerte slutten på en dag med hektisk møtevirksomhet om hvordan kaoset rundt sykelønnsordningen skulle håndteres.

Løsningen ble at regjeringen enn så lenge står fast ved sitt forslag om at arbeidsgiverne skal betale mer av sykefraværet, slik at staten sparer inn 2,5 milliarder kroner. Men samtidig opprettes et utvalg, ledet av statsministeren, som innen 1. november skal komme med forslag til hvordan sykefraværet kan reduseres med 20 prosent og de budsjetterte innsparingene skal nås.

I utvalget skal lederne for organisasjonene som er parter i IA-avtalen sitte. Fra regjeringen deltar foruten statsministeren arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og fornyelsesminister Heidi Grande Røys (SV).

– Vi mener vårt forslag har de beste virkemidlene for å nå målet. Men kommer utvalget fram til andre forslag som gir et like godt resultat, er vi villige til å erstatte våre virkemidler med dem, sa Stoltenberg og Hanssen.

Full lønn
Det er en klar forutsetning at arbeidstakerne ikke skal rammes. Ordningen med full lønn under sykdom skal ligge fast.

Med mindre sykefraværet går ned, blir det da arbeidsgiverne som må ta regningen, i og med at arbeidstakerne skal skjermes og statens utgifter skal reduseres.

– At fraværet går ned er selvfølgelig den beste løsningen. Ellers må arbeidsgiverne betale på en eller annen måte, sa statsministeren.

Kommer
Klokka 12 tirsdag innkaller statsministeren til det første møtet i utvalget. Han håper alle stiller. Både LO, YS og Unio sa mandag kveld at de er innstilt på det.

– Regjeringen har gjort det vi ba den om å gjøre. Nå regner jeg med at vi skal få en reell dialog, sa Valla til NTB etter å ha fått Stoltenbergs brev mandag.

Mye av framgangsmåten var på forhånd klarert med Valla, blant annet i møte i samarbeidsutvalget mellom Ap og LO mandag ettermiddag.

Like klare garantier for møtedeltakelse hadde ikke Stoltenberg fått fra NHO-sjef Finn Bergesen jr. Han ville drøye sitt svar til tirsdag morgen.

Han slo mandag kveld fast at dersom regjeringen vil gjøre partene i arbeidslivet ansvarlig for budsjettbalansen, er det en politisk abdikasjon.

– Vi forholder oss til IA-avtalen og ikke budsjettbalansen. Dersom regjeringen inviterer til en reell dialog, kan vi selvfølgelig akseptere det, men dersom regjeringen fastholder at arbeidsgiverne skal betale utover dagens ordning, er dette et brudd på IA-avtalen, sa Bergesen til NTB mandag.

Tente en lunte
Regjeringen tente en gnist den knapt kan ha ant konsekvensene av da den i forrige uke la fram et forslag om at arbeidsgiverne skal ta mer av sykelønnsutgiftene på sin kappe. Ikke minst er det selve måten regjeringen har håndtert forslaget på som har satt sinnene i kok. Innstrammingene ble presentert uten forutgående drøftinger med partene i IA-avtalen.

Kaoset toppet seg mandag. Fredag sendte arbeidsgiver – og arbeidstakerorganisasjonene et felles brev til regjeringen der den i skarpe ordelag blir bedt om å holde seg til spillereglene i IA-avtalen.

Sent mandag kveld fikk de altså svar. Tidligere på dagen var det hektisk møtevirksomhet både i de tre regjeringspartiene, i LOs sekretariat og i samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO.

Prosessen
SVs sentralstyre ga mandag klar beskjed om at regjeringen har håndtert prosessen rundt forslaget for dårlig. Det samme sa kommunalminister og Sp-leder Åslaug Haga allerede mandag morgen, da hun vendte tilbake på jobb etter to ukers sykmelding.

– Man kunne snakket bedre sammen, sa hun.

Duoen Stoltenberg og Hanssen sa at det hele tiden har vært regjeringens hensikt å få til en dialog med partene. Det ble forsøkt i et møte i juli, men uten at man da lyktes med å få i gang en god dialog, ifølge de to.

Forrige artikkelOljen i Arktis kan skape konflikt
Neste artikkelFår klarsignal for flytende vindmølle

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR