Centrica søker om tillatelse til virksomhet i forbindelse med boring av avgrensningsbrønn 6506/9-4 S på Fogelberg prospektet i utvinningstillatelse PL 433.

Arbeidsprogram inkluderer også et potensielt sidesteg (6506/9-4 A), samt en produksjonstest.

Hensikten med boreoperasjonen er å avgrense og verifisere produktiviteten av funn som ble gjort i tidligere undersøkelsesbrønn 6506/9-2 S, boret tilbake i 2010. Resultatene vil gi viktig informasjon for videre arbeid med mulig utbygging av prospektet, skriver Centrica i sin søknad til Miljødirektoratet.

Prospektet er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 29 km sør-vest for Statoil sitt felt Heidrun og ca. 18 km nord for Åsgard. Korteste avstand til land er ca. 170 km til øyene Frøya og Froan i SørTrøndelag, ca 200 km til fastlandet.

Boreoperasjonene skal gjennomføres med den halvt nedsenkbare boreriggen Island Innovator, og er planlagt igangsatt tidligst 1. februar 2018. Endelig oppstartsdato vil avhenge av de øvrige aktivitetene med riggen. Total varighet for hele programmet er estimert til 135 døgn.

Fogelberg er et gass-prospekt, med noe assosiert kondensat.

Forrige artikkelEtt avvik da Ptil undersøkte Slagentangen
Neste artikkelRemote piloting and onshore support

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR