Riggen er skal bore en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet.

Det ligger også inne opsjoner på ytterligere to brønner.

Planlagt borestart er februar/mars 2018 og varigheten er anslått til 130-200 dager.

Det melder Centrica og Island Drilling fredag formiddag.

Hovedformålet med avgrensningsbrønnen er å bestemme utstrekning og størrelse av Fogelberg-funnet samt innhente informasjon om egenskapene til reservoaret – blant annet hvordan gassen strømmer. Denne kunnskapen er det viktig å ha for å kunne beslutte en utbygging og bestemme hvor produksjonsbrønnene skal bores.

Fogelberg-funnet ble gjort i 2010 på Haltenbanken i Norskehavet, og var Centricas første letebrønn som operatør på norsk sokkel.

Funnet er beregnet til å inneholde om lag 60 millioner fat oljeekvivalenter med gass/kondensat, og er per i dag planlagt utviklet som en havbunnsutbygging som skal knyttes opp til Åsgard B-plattformen.

Derfra vil den prosesserte gassen bli sendt via Åsgard transportrørledning til Kårstø. Det er ledig kapasitet i denne rørledningen fra 2021, og dersom prosjektet til sanksjonert, er målet per i dag å ha produksjonsstart samme år.

Island Innovator borer nå på Wisting i Barentshavet og er på kontrakt til fjerde kvartal 2017.

I tidsvinduet mellom nåværende kontrakt og Centrica-avtalen vil man utføre diverse prosjektaktiviteter, oppstartsaktiviteter og trening av personell.

[Annonse]
Alt om rigger i opplag, klassing av rigger, reaktivering av rigger og riggvedlikehold får du på PetroLIVE: Riggvedlikehold i Bergen 3.oktober.

Se program, deltakerliste og meld deg på her!

Forrige artikkelHan er Oljedirektoratets nye letedirektør
Neste artikkelWestcon kjøper Olvondo Industries

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR