Den internasjonale transportføderasjonen ITF og den globale industriføderasjonen IndustriALL ber norske myndigheter sørge for lov og tilsyn på flerbruksfartøy som opererer på norsk sokkel. å vegne av 155 millioner transport- og industriarbeidere i 150 land sender ITFs generalsekretær Stephen Cotton og IndustriALLs generalsekretær Jyrki Raina et brev til norske myndigheter der de påpeker at industripersonell (les oljearbeidere) om bord på flerbruksfartøy står utenfor lov og tilsyn når de jobber på norsk sokkel. Kilde: IndustriEnergi

I brevet som sendes til næringsminister Monica Mæland, olje- og energiminister Tord Lien og arbeidsminister Anniken Haugli, med kopi til Arbeids- og sosialkomiteen og Petroleumstilsynet, viser generalsekretærene til at Norge er et høyt respektert land i forhold til arbeideres rettigheter og at landet har et velfungerende trepartssamarbeid. -Spesielt godt er dette samarbeidet i den norske petroleumssektoren, skriver de.

Les også: Fagforbundet IndustriEnergi bekymret for sikkerheten på norsk sokkel

Les også: Offshoreinspektør ble kastet av flerbruksfartøy

Hull i norsk lovverk

IndustriALL og ITF slår likevel fast at det er et hull i norsk lovverk, som gjør at oljearbeidere på flerbruksfartøy i noen situasjoner er dekket av lov og tilsyn, mens de i andre situasjoner faller utenfor, avhengig av hvilken type arbeid de utfører for oljeselskapene.

-I praksis betyr det at Petroleumstilsynet ikke følger med på det arbeidet som utføres på flerbruksfartøy, til tross for at de utfører høyrisikooperasjoner på havbunnen på norsk sokkel. Dette er ikke bærekraftig og vi ber innstendig norske myndigheter å ta tak i dette og sørge for denne delen av bransjen blir ordentlig regulert så snart som mulig, skriver Stephen Cotton og Jyrki Raina i brevet.

Stadig mer subsea

De to generalsekretærene viser til at mer enn halvparten av norsk olje- og gassproduksjon kommer fra anlegg som står på havbunnen, såkalte subseaanlegg.

-Subsea-teknologien er åpenbart av avgjørende betydning for sokkelen, og blir enda viktigere i tiden framover. Personell som jobber med disse installasjonene må dekkes av samme lovverk som personell på flyterigg, faste installasjoner og dykkere, skriver Cotton og Raina.

Generalsekretærene i ITF og IndustriALL skriver at de er kjent med Petroleumstilsynets utredningsarbeid om flerbruksfartøy, og at de er sikre på at norske myndigheter vil gjøre sitt ytterste for å sikre rettslig beskyttelse for industripersonell på flerbruksfartøy på norsk sokkel.

Stor betydning

Forbundsleder Leif Sande under landsmøtet i 2014. (Foto: Frifagbevegelse).
Forbundsleder Leif Sande under landsmøtet i 2014. (Foto: Frifagbevegelse).

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi sier det har stor betydning at to av de største globale organisasjonene, med 155 millioner medlemmer i ryggen, sender et slikt brev til norske myndigheter.

-Det er viktig at myndighetene lytter til dette. Norge har et godt renommé i arbeidslivspolitikken, men det er to skampletter som legges merke til ute i verden. Den ene er utstrakt bruk av tvungen lønnsnemnd, den andre er mangel på lov og tilsyn på flerbruksfartøy, sier han.

Sande understreker at det er uholdbart at oljearbeidere på flerbruksfartøy ikke omfattes av samme lovverk som oljearbeidere på rigger.

Forrige artikkelFortsatt krevende tider for leverandørindustrien i Rogaland
Neste artikkelNedgang, men bedre enn ventet for Statoil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR