Lundin har fått Oljedirektoratets (OD) velsignelse for boringen av Jorvik-prospektet i Nordsjøen.

Letebrønnen 16/1-17 ligger på rundt 110 meters havdyp i PL 338 . Prospektet er del av operatørens 93 millioner fats Edvard Grieg -felt (tidl. Luno ), som fikk plan for utbygging og drift (PUD) godkjent i juni i fjor. F ormålet med denne boringen er primært å finne tilleggsvolumer til nevnte utbygging. Man forventer olje av samme type som Edvard Grieg/Luno for øvrig. Videre skal man ”teste trykkregimet i Jorvikbassenget og påvise tilstedeværelse av gode reservoaregenskaper.”

Brønnen skal bores med semien ”Transocean Winner,” og planlagt oppstart er første kvartal 2013. Operatøren har beregnet å bore en hovedbrønn, fulgt av et sidesteg og en brønntest. Beregnet boretid er 50 døgn. Eventuelt sidesteg er beregnet til 31 dager, mens en eventuell brønntest er beregnet til 14 dager.

Lisens 338 ble tildelt under TFO 2004, og Lundin er operatør med en 50 prosent eierandel. Partnere er Wintershall (30 prosent) og OMV (20 prosent).


Forrige artikkelHercules på bedringens vei
Neste artikkelTGS starter undersøkelse i Canada

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR