Aker BP er et lete- og produksjonsselskap med aktiviteter innen leting, feltutbygging og produksjon på den norske kontinentalsokkelen. Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet offshore. 

Aker BP er ett av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa målt i produksjon.

Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Selskapet har en prosjektportefølje i verdensklasse, inkludert andeler i Johan Sverdrup-feltet.

Selskapet har klare ambisjoner om videre vekst på norsk sokkel, og har med eksisterende portefølje potensial til å øke olje og gassproduksjonen til 330 000 fat oljeekvivalenter per dag etter 2023.

Aker BP søker muligheter for ytterligere vekst og verdiskaping gjennom letevirksomhet og kjøp og salg av lisensandeler og selskap.

Rundt 1400 ansatte jobber for Aker BP fordelt på installasjoner offshore, hovedkontoret på Fornebu utenfor Oslo og avdelingskontor i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og Harstad.

Aker BP er eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer (30 %).

Prosess Operatør (Valhall, Ula, Skarv)


Vi søker dyktige prosessoperatører til våre offshore installasjoner Valhall, Ula og Skarv

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig for daglig utførelse av alle aktiviteter innenfor produksjon og prosess i henhold til overordnede produksjonsplaner
Samarbeide og kommunisere med driftsleder og drifts koordinator
Arbeidet vil foregå i kontrollrommet og i prosessanlegget. (Varierende fra installasjon til installasjon)

Personlige egenskaper
Strukturert
Selvstendig
Analytisk
Nøyaktig
I tråd med Aker BP sine verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull

Kvalifikasjoner
Minimum 3 års erfaring fra produksjonsaktiviteter og ønskelig med erfaring som Prosessoperatør i offshore olje• og gassproduksjon
Relevant utdanning innen prosess/kjemi
Erfaring med prosessoptimalisering og drift av offshore prosessanlegg
Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

Kort om stillingen

Firma:
Aker BP
Stillingstittel :
Prosess Operatør (Valhall, Ula, Skarv)
Sted:
Trondheim
Varighet:
Fast
Sektor:
Annet
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
15
Kategori:
On-, offshore, olje og gass

Søk på stillingen

Søknadsfrist
14.04.2018
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Valhall
Stillingstittel :
Driftsleder Valhall
Mobil:
51 35 10 10
Epost:
prodsuv@akerbp.com

Kontaktperson

Navn:
Ula
Stillingstittel :
Ben Øxnevad
Mobil:
+47 934 82 001
Epost:
ben.oxnevad@akerbp.com

Kontaktperson

Navn:
Skarv
Stillingstittel :
Reidar Helmersen
Mobil:
+47 934 82 896
Epost:
reidar.leif.helmersen@akerbp.com

Kontaktperson

Navn:
Valhall SWAT
Stillingstittel :
Ole Petter Svaleng
Mobil:
911 79 909
Epost:
valhallotls@akerbp.com