Wood er et globalt selskap med virksomhet i mer enn 60 land. I Norge har vi avdelinger i Stavanger, Bergen, Oslo og Moss i tillegg til Sandefjord hvor vi har hovedkontor. Vi leverer EPCI-prosjekter og VEM-tjenester til olje- og gassindustrien både i Norge og internasjonalt. Vi er spesialister på mellomstore prosjekter, og dekker hele verdikjeden fra konsepter og studier, basic og detailed engineering til ferdigstillelse. Vi tilbyr også vedlikehold og driftsstøtte. Selskapet har ca 400 ansatte i Norge.

Prosjektleder


Wood utfører vedlikeholds-, erstatnings- og modifikasjonsarbeid på olje- og gassinstallasjoner både i havet og på land. Vi har en rammeavtaleportefølje som blant annet omfatter hovedleverandørroller på Snorre-, Grane-, -Visund og Brage-feltene. Oppgavene omfatter hele verdikjeden, fra studier til idriftsettelse. Vi jobber kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid for å være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder og leverandører.

Som Prosjektleder vil du være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Du vil ha resultatansvar for gjennomføring av både modifikasjonsprosjekter og studier. Med dette menes ansvar for å levere prosjekter innenfor de rammer som er gitt i forhold til kost, plan og kvalitet. Videre er du ansvarlig for å sikre at alle prosjektmedarbeiderne har forstått oppgavene, kravene og mål om inntjening og produktivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre oppdraget slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
 • Organisere og gjennomføre en oppstartsprosess for oppdraget ihht gjeldende arbeidsprosess.
 • Anvende en gjennomføringsmodell som er tilpasset oppdragets størrelse og egenart.
 • Sikre at oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at oppdraget estimeres, planlegges og gjennomføres ihht kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
 • Definere behov for kapasitet og kompetanser gjennom etableringen og vedlikehold av MPP.
 • Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. partsleverandører.
 • Ekstern og intern rapportering ihht kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
 • Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
 • Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht etablerte avvik-/endringsprosedyrer. 
 • Gjennom synlig ledelse aktivt bidra i utviklingen av en forbedringskultur i og på tvers av egen organisasjon, i samhandling med kundene og engasjerte underleverandører/partnere.
 • Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse med minimum 5-års relevant arbeidserfaring
 • God forståelse for oppbygging av estimater/planer
 • God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse

Kort om stillingen

Firma:
Wood
Stillingstittel :
Prosjektleder
Sted:
Stavanger
Varighet:
Fast
Sektor:
Privat
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Kategori:
Prosjektledelse

Søk på stillingen

Søknadsfrist
12.08.2018
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Lars Sem
Stillingstittel :
Director MMO Norway
Mobil:
952 06 921