PDS Protek er en nasjonal leverandør av ingeniør-, konsulent-, arkitekt- og 3d animasjonstjenester, og leverer et rikt utvalg av produkter og tjenester. I over 25 år har vi levert ingeniører, teknisk- og prosjektadministrativt personell til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri.

PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulentavdeling og in-house avdeling.

PDS Protek er ISO 9001:2008 sertifisert, registrert i Achilles (26626) og Sellihca (109482), og har kontorer i Haugesund, Stavanger, Sauda, Mongstad og Pune (India).

http://www.pdsprotek.no/

Prosjektledere | Haugesund


ASAP-31.12.2020 med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver:

Ytelsesbeskrivelse for prosjektledelse

Det vil bli variasjon i det arbeidet som kan bli aktuelt under denne rammeavtalen. Enkelte oppdrag kan gjelde korte avgrensede oppgaver, mens andre oppdrag kan være av lengre varighet Vi søker operative prosjektledere for alle faser i et byggeprosjekt.

Enkelte oppdrag vil gjelde selvstendig prosjektledelse i tidlig fase eller i byggefase, og kan gå over flere år. Noen oppdrag vil gå ut på bistand til kundens øvrige prosjektledelse.

Oppgavene vil være avgrenset mot byggeledelse som kontraheres særskilt i hvert enkelt prosjekt.

 

Prosjektlederens arbeidsoppgaver

 

Følgende arbeidsoppgaver inngår i oppgaven, men er ikke begrenset til dette:

 • Ivareta byggherrefunksjon på vegne av kunden og sørge for at prosjektet gjennomføres på en tilfredsstillende og trygg måte.
 • Sørge for at arbeid i prosjektet ledes og organiseres på en god måte med klare ansvarsområder, tilstrekkelige ressurser, gode arbeids- og informasjonsrutiner og at alle berørte parter i prosjektet involveres tilstrekkelig.
 • Sørge for at nødvendige styringsdokumenter som planer, budsjetter og arbeidsrutiner utarbeides, vedlikeholdes og sikres etterlevelse.
 • Sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor de rammer og forutsetninger som er avtalt, med tilfredsstillende faglig kvalitet som dokumenteres gjennom organisert kvalitetskontroll
 • Selvstendig løpende prosjektstyring eller prosjektbistand til kundens byggeprosjekter, både i prosjekterings- og byggefase.
 • Oppfølging og kontroll av prosjektrelaterte aktiviteter med hovedvekt på kostnads- og fremdriftsstyring samt produksjonsrapportering.
 • Kvalitetskontroll i forbindelse med vurdering av prosjektets rammer og mål, samt kvalitetssikring av prosjektorganisasjonen og styrende dokumenter.
 • Utarbeide styrende dokumenter ihht kundens prosjektmodell, så som styringsdokumenter, kvalitetsplan og opplegg for fremdriftsstyring, kostnadsstyring, miljøoppfølging og SHA.
 • Rapporterer status og avvik til prosjektet.
 • Koordinere og styre aktørene i prosjektet.
 • Følge opp produksjon i forhold til løsning, tegninger og beskrivelse.
 • Gjennomføre prosjekter i tråd med kundens prosjektmodell.


Sørge for at målene for prosjekteringsarbeidet blir konkretisert og fulgt opp. Det kan også være aktuelt å delta i aktiviteter for å høyne kompetanse internt, overføre erfaring mellom prosjektene, eller formidle status til eksterne aktører.

 

Oppdrag vil normalt utføres i leverandørs egne lokaler, kundens lokaler i Bergen og på eiendom/byggeplass. Reiser til byggeplasser og tilstedeværelse på byggeplasser over hele regionen må påregnes.

Arbeidene som prosjektleder skal utføres i henhold til kundens prosjektmodell og interne rutiner.

Alle innleide prosjektledere forplikter seg til å ta de nødvendige interne kurs, etter nærmere avtale, for å kunne bruke interne systemer i kontrakts- og økonomioppfølgning.

 

 

PDS Protek tilbyr deg som ansatt:

Gode personlige betingelser
Oppfølging av den enkelte medarbeider
God faglig utvikling gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
Forsikringsordninger
Sosiale aktiviteter for de ansatte

 

Kandidater blir fortløpende vurdert, og stillingen kan bli besatt før fristen. Vi oppfordrer deg derfor til å søke så snart som mulig og innen 9/8.

Kort om stillingen

Firma:
PDS Protek AS
Stillingstittel :
Prosjektledere | Haugesund
Sted:
Haugesund
Varighet:
Engasjement
Sektor:
Privat
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Kategori:
Prosjektledelse

Søk på stillingen

Søknadsfrist
20.08.2018
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Morten Langeland
Mobil:
48 12 07 87
Epost:
morten.langeland@pdsprotek.no