Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Senior driftsingeniør


 

Lundin Norway behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som senior driftsingeniør.
 
Driftsavdelingen i Lundin Norway har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore. Som senior driftsingeniør rapporterer du i teknisk linje i drift. Teknisk avdeling har varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder relatert til bl.a. Edvard Grieg.  Evne til å jobbe kryssdisiplinært samt ta ansvar for progresjon og ferdigstilling av oppgaver er sentralt for å lykkes som driftsingeniør. Stillingen er viktig i utformingen av «Fremtidens driftskonsept».  
 
Som senior driftsingeniør vil du få ansvar for allokering, prosess-simulering og energiledelse.
 
Allokering av olje og gassproduksjon

 • Gjennomgang, analyse og validering av produksjonsdata  
 • Kvalitetssikring av alle produksjonsrapporter som distribueres internt og eksternt til partnere og myndigheter 
 • Sørge for effektive verktøy/applikasjoner for databehandling av produksjonsdata 
 • Sørge for gode arbeidsprosesser og arbeidsmetoder
 • Sikre at disse er dokumentert 
 • Analyse av avvik og feilrapporteringer, samt sørge for korrigeringer

 

Etablere og aktivt forvalte regime og verktøy for energistyring 

 • Etablere applikasjoner og arbeidsprosesser 
 • Sikre daglig oppfølging av energiforbruk 
 • Kontinuerlig søke forbedringer og energieffektive produksjonsmodi 

Sikre optimal og forutsigbar produksjon vha. prosess-simulering 

 • Gjennomføre prosess-simuleringer og analyser 
 • Avklare risiko relatert til ulike operasjoner 

I tillegg vil du inneha rolle som “Teknisk Ansvarlig” for relevante ytelsesstandarder, være kontraktsansvarlig for aktuelle serviceavtaler og sikre konsistent og god dokumentasjon.
 
Kvalifikasjoner  

 • Utdanning på Master-nivå  
 • Minimum 5 års erfaring fra petroleumsindustrien og norsk kontinentalsokkel  
 • Prosessteknisk bakgrunn med teknisk forståelse av systemer og utstyrsdesign  
 • Erfaring med produksjonsallokering og tilhørende oppgaver  
 • Erfaring med prosess-simulering og tilhørende oppgaver  
 • God kjennskap til energiledelse  
 • God kjennskap til relevante standarder  
   

Vi tilbyr 

 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler 

Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som har evne til å arbeide systematisk og nøyaktig. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.    

 

Kort om stillingen

Firma:
Lundin Norway
Stillingstittel :
Senior driftsingeniør
Sted:
Lysaker
Varighet:
Fast
Sektor:
Privat
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Kategori:
Ingeniør

Søk på stillingen

Søknadsfrist
20.09.2018
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Anders Aspelund
Stillingstittel :
Technical Manager Operations
Telefon:
+47 91 62 95 76
Epost:
Anders.Aspelund@lundin-norway.no