Aker BP har en klar ambisjon - bli det ledende offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

Fremtiden vil kreve smartere og mer effektive løsninger for vår virksomhet. Vi trenger kreative og kompetente personer til å utvikle idéer og konsepter for offshore leting og produksjon.

Aker BP kan tilby spennende vekst- og utviklingsmuligheter for de rette kandidatene. Vårt selskap er en perfekt arena for kreative, innovative og dristige idéer. Hos oss blir du med på å skape vår fremtid. Du kan utgjøre en forskjell!

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

Tele Data Koordinator – Valhall
Arbeidsoppgaver
Påse at drift og vedlikehold av systemer for telekommunikasjon blir utført I henhold til krav og på en måte som ivaretar sikkerhet og pålitelighet.
Bistå i forbindelse med større og mindre prosjekter/modifikasjoner.
Gi støtte til andre avdelinger når det gjelder bruk av telekommunikasjonssystemer.
Aktivt søke nye løsninger og ta disse i bruk når det er formålstjenlig.
Vise forpliktelse overfor HSE og selskapets integritetsstandard under utførelse av sine oppgaver for å bidra til sikker, effektiv og pålitelig drift av installasjonene.
Gi støtte til DXC• og Sopra Steria-teknikere som leverer tjenester til Aker BP.
Ta aktivt del i Aker BP’s opplæringsprogram når dette er påkrevd

Personlige egenskaper
Må vise adferd som støtter organisasjonens målsetninger med fokus på samarbeid, deling av erfaringer og arbeide på en proaktiv og «lean» måte som fremmer kontinuerlig forbedring.
Ha gode interpersonelle egenskaper.
Må være praktisk anlagt og kunne arbeide selvstendig
Må kunne beherske engelsk og norsk både muntlig og skriftlig.
Etterleve våre verdier som er SAFER;
Søkende
Ansvarlig
Forutsigbar
Engasjert
Respektfull

Kvalifikasjoner
Inneha Ex grunnleggende og Ex vedlikehold kompetanse.
Minimum 5 års erfaring fra offshore telekommunikasjon.
Kunnskap og erfaring innen regelverkskrav for norsk sokkel (Ptil, Sjøfartsdir. etc).
Erfaring fra tilsvarende arbeid.

Kort om stillingen

Firma:
Aker BP
Stillingstittel :
Tele Data Koordinator - Valhall
Sted:
Lysaker
Varighet:
Fast
Sektor:
Annet
Arbeidstid:
Heltid
Antall stillinger:
1
Kategori:
On-, offshore, olje og gass

Søk på stillingen

Søknadsfrist
30.04.2018
Søk på stillingen

Kontaktperson

Navn:
Valhall
Stillingstittel :
Leder Vedlikehold - Elektro Automasjon
Mobil:
51 35 10 60
Epost:
valhallotlveal@akerbp.com