Under dag to av Nordområdekonferansen i Harstad holdt Nina K. Jonassen fra Petro Arctic et innlegg om utsiktene for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk i fremtiden, med et spesielt fokus på Johan Castberg-feltet som er under utvikling, og hvordan en kan øke de lokale ringvirkningene fra petroleumsindustrien.

Mer om Petro Arctic

Enorme mengder uoppdagede ressurser i norske arktiske strøk
Ifølge analysebyrået Rystad Energy, så antas det at det er totalt 18 mrd fat utvinnbare ressurser i norske arktiske strøk. 80% av dette er ikke funnet enda.

Det betyr at potensialet for den nordnorske leverandørindustrien er enormt i fremtiden.

Petro Arctic arbeider nå med en 3 årig mulighetsstudie; Arctic and Cold Climate Solutions project. Målet med studiet er å kartlegge norsk teknologi, og systematisere det i en arktisk «katalog», for så å finne ut hvor teknologien kan utnyttes, i tillegg til å identifisere hvilke nye teknologiutfordringer vi står overfor i de arktiske strøkene.

-Selv om vi ser et enormt potensiale for fremtidig oljevirksomhet i arktiske strøk, er det samtidig knyttet en del utfordringer til det å operere i arktiske strøk. Vi har blant annet polare lavtrykk, snø, tåke, mørke og ising. Alt dette må tas hensyn til, og vi må se på hva som finnes av tilgjengelig teknologi, i tillegg til å undersøke behovet for fremtiden, forteller Nina K. Jonassen, Prosjektdirektør i Petro Arctic.

Johan Castberg – en kjempemulighet for nordnorske leverandører
1. april 2011 oppdaget Polar Pioner det første funnet på Johan Castberg-feltet, som inneholder funnene Skrugard, Havis og Drivis. Feltet ventes å inneholde 450-650mill fat utvinnbare ressurser, og opereres av Statoil. Lisenshaverne er Statoil (50%), Eni Norge (30%) og Petoro(20%). Under utbygging vil en i stor grad bruke eksisterende teknologi, det er lite nye utfordringer, ifølge Jonassen.

Ringvirkninger og leveransemuligheter lokalt og regionalt
På Johan Castberg ventes det investeringer på 50-60mrd, hvorav norske leveranser er beregnet til 29mrd. Av dette igjen regner en med at ca 1,7 milliarder vil tilfalle lokale og regionale leverandører.
Bare i prosjektfasen venter en 23000 sysselsatte. I driftsfasen vil det være behov for 1200 sysselsatte over 30 år, og 300 av disse ventes å komme fra regionen.
I tillegg vil det være ca 1,5-2mrd i årlige driftskostnader, hvorav 400 millioner leveres fra nord.

-Dette er selvsagt store summer, men vi i nord burde hatt en enda større andel av dette. Det er det vi i Petro Arctic jobber for. Det betyr at vi må bli mer konkurransedyktige på flere områder her oppe. Spesielt innen U&P- og V&M markedet (Red anm: Utbygging og planlegging og vedlikehold- og modifikasjonsmarkedet) er det et enormt vekstpotensiale for bedrifter i nord, og da trengs det samarbeid og kompetanseutveksling på tvers av både kommuner, fylker og fagdisipliner, mener Jonassen.

Hvordan øke de regionale ringvirkningene?
Under sitt innlegg ramset Nina K. Jinassen opp flere områder Nord-Norge kan forbedre for å øke de regionale ringvirkningene.
– Vi må bruke etablerte miljøer, som for eksempel subseabasen på Helgeland, få til mer sammenstilling i nord, få opp bedrifter som kan levere innen fabrikasjon, både under og over havoverflaten. Vi kan involvere fiskefartøy i oljevernberedskap etter Goliat-modellen, fortsette samarbeid på tvers av miljøer for å videre utbedre kontraktsstrategier, sørge for prekvalifisering av flere leverandører-det trengs flere lokale leverandører. I tillegg vil en eventuell utbygging av oljeterminal på Veidnes tilføre lokalsamfunnet store verdier.

-Mulighetene er der, det er opp til oss å utnytte de, avslutter Jonassen.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelEngie forlenger kontrakt med AGR
Neste artikkelSvak stigning for oljeprisen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR