– Vi er fornøyd med resultatene av vårt avgrensningsprogram i PL 265-delen av Johan Sverdrup i 2012, sier Statoil letedirektør for norsk sokkel, Gro Haatvedt.,Statoil har fullført boringen av ytterligere en avgrensningsbrønn, 16/2-15, i PL 265 i Johan Sverdrup-funnet. Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin Norway AS i lisens 501 høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Avgrensingsbrønn 16/2-15 ble boret i et sørvestlig segment omlag 5 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6 og 2,3 kilometer sør for avgrensingsbrønn 16/2-11 .

Hensikten med brønn 16/2-15 var å undersøke reservoartykkelse og egenskaper i øvre-midtre jura reservoarbergarter, samt høyden på oljekolonnen i denne delen av funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 30 meter i øvre-midtre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 20 meter som forventet av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i øverste delen av jurareservoaret, der reservoarkvaliteten er mindre god. Denne viste som forventet noe reduserte strømningsegenskaper. Trykkdata indikerer at denne reservoarsonen er i kommunikasjon med den beste delen av reservoaret.

Dette er den tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-15 ble boret til et vertikalt dyp på 1984 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.
Brønnen ble boret av boreinnretningen «Ocean Vanguard», som nå skal bore letebrønn 25/11-26 i Nanna -prospektet i lisens 169 , der Statoil også er operatør

– Vi er fornøyd med resultatene av vårt avgrensningsprogram i PL 265-delen av Johan Sverdrup i 2012, sier Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Vi har påvist nye volumer til Johan Sverdrup i Geitungen -segmentet, og boret to viktige avgrensningsbrønner i den sentrale og den sørlige delen av lisensen. Vi vil fortsette å avgrense funnet i 2013, og planlegger å bore fra en til tre nye brønner i PL 265, sier Haatvedt.

Partnere i PL 265 er Statoil (operatør – 40 prosent eierandel), Petoro (30 prosent), Det norske (20 prosent) og Lundin (10 prosent).

Forrige artikkelProsafe med kontraktutvidelser
Neste artikkelTransocean inngår Macondo-forlik

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR