BG Norges nordsjøbrønner skuffer, og det neste målet for semien «Transocean Searcher» blir Jordbær Sør.

BG Norges letebrønn 34/3-4 A er sidesteget til letebrønn 34/3-4 S i Jordbær Sørøst-prospektet i Nordsjøen. Ifølge Oljedirektoratet er de begge tørre. Letebrønnen ligger på 410 meters havdyp i PL 373 S i den nordlige delen av Tampen-området.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 34/3-4 S var å undersøke et større kanalsystem i reservoarbergarter i pleistocen. Brønnen påtraff et 250 meter tykt kanalsystem, hvorav om lag 50 meter av meget god reservoarkvalitet. Det ble påtruffet spor av gass i to tynne sandsteinslag.

Hensikten med brønn 34/3-4 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen). Brønn 34/3-4 A påtraff en om lag 110 meter tykk Cookformasjon, hvorav 53 meter sandstein med god reservoarkvalitet og med spor av gass.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Begge brønnene klassifiseres som tørre.

Dette er femte- og sjette letebrønn i utvinningstillatelse 373 S. Brønnene 34/3-4 S og 34/3-4 A ble boret til et henholdsvis målt dyp på 1607 og 4535 meter og vertikalt dyp på 1584 og 4321 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Hordalandgruppen i miocen og Amundsenformasjonen i nedre jura. Havdypet er 406 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Nå skal «Transocean Searcher» bore BGs nye letebrønn 34/3‐5 Jordbær Sør, i samme lisens. Den er 2,6 km unna.

Jordbær Sør –prospektet er lokalisert under 403 meter vann i den nordlige delen av Tampen-området, ca. 120 km vest for Florø. Den korteste avstanden til land er ca 96 km – Skorpa i Flora kommune.

Partnere i PL 373 S er BG Norge (operatør – 45 prosent andel), Idemitsu (25 prosent), Wintershall (20 prosent) og RWE Dea (10 prosent).

Forrige artikkelOffshorerederi sikrer kontrakt med verdens tredje største oljeselskap
Neste artikkelKjemikalietankrederi kutter kostnader

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR