Hovedkontraktene for Statoils 32-milliarders Aasta Hansteen-utbygging i Norskehavet deles ut i desember.

Under Petro Arctics årsmøte i Sandnessjøen 26. april holdt Statoil en detaljert presentasjon av prosjektet. Aasta Hansteen -feltet, tidligere Luva , inneholder ca 47 milliarder kubikkmeter gass og skal bygges ut med verdens største SPAR-FPSO (Floating Production, Storage and Offloading vessel). Investeringsbeslutningen tas i fjerde kvartal 2012, mens produksjonsstarten foreløpig er satt til fjerde kvartal 2016. Da sier det seg selv at det nærmer seg tiden for kontraktstildelinger.


Kontraktsrush ved årsskiftet

Statoil vil selv stå for prosjektplanlegging og -styring, samt commissioning. I tillegg skal det deles ut en rekke hovedkontrakter:

Først vil operatøren dele ut EPC (Engineering, Procurement and Construction) -kontrakten for selve skroget til SPAR-FPSOen. Ifølge presentasjonen Statoil ga på årsmøtet i Petro Arctic denne uken, skal dette skje i midten av desember 2012. Favoritter til å lande denne er selvfølgelig de samme to som sikret seg hver sin FEED (Front End Engineering Design) -kontrakt i februar 2012; Aker Solutions og Technip. Førstnevnte har levert en rekke SPAR-bøyer blant annet til prosjekter i Mexicogulfen tidligere, flere sammen med McDermott, mens sistnevnte har levert flere både til Mexicogulfen og Vest Afrika.

Inkludert i denne hovedkontrakten ligger detaljert engineering for både fortøyningssystemer og stigerør, men begge de nevnte systemene vil bli egne EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) – kontrakter. Også EPCIen for installasjonen av skroget offshore havner under hovedkontraktørs plan.


Chicago Bridge & Iron

Den andre hovedkontrakten som deles ut i desember er EPC-kontrakten for topsides (dekk og et 23 millioner SM3/d prosessanlegg). Her ble den nederlandske avdelingen av CB & I (Chicago Bridge & Iron Company) tildelt FEED-kontrakten i januar i år. CB & I har blant annet samarbeidet med Aker Solutions på Kashagan, og har siden 2004 kjøpt opp og innfusjonert selskaper som John Brown Hydrocarbons og ABB Lummus.

I tillegg til EPC for topsides; prosessanlegg, utstyr, fakkel og boligkvarter, vil denne hovedkontrakten inkludere EPC for hook-up, både inshore og offshore.


Raske hyllevarer i dypet

EPC-kontrakten for subsea-produksjonssystemene tildeles i januar 2013. Både Aker Solutions subsea-avdeling og FMC har blitt tildelt FEED-kontrakter for systemet. Begge leverandørene har vunnet flere kontrakter under Statoils fast-track program det siste året og har dermed vist seg konkurransedyktige på pris.

Også EPC-kontrakten for umbilical-systemene, eller kraft- og kontrollkablene, skal tildeles i januar 2013, med tre selskaper med hver sin FEED på den sannsynlige short-listen: Oceaneering, Aker Subsea og Nexans Norway; samtlige med flere større leveranser på CV-en.

Den siste hovedkontrakten, EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) -kontrakten for marine operasjoner skal tildeles i 2013. Her har Subsea 7 og Saipem tidligere blitt tildelt hver sin FEED.


Boring trekker mest

På Aasta Hansteen legges det opp til boring av syv gassprodusenter, fordelt på to brønnrammer og en en-brønns satelitt. De første som skal bores er de fire på Luva, med oppstart sommeren 2015, og fullføring høsten 2016. Brønnrammene skal etter planen installeres i tredje kvartal 2014, men mist seks måneder før boringen starter, slik at rammene med sine sugeanker får «satt seg» før boringen begynner.

De neste brønnene på listen er de to Haklang -brønnene, som skal være ferdigboret i løpet av 2016, fulgt av den ene brønnen som skal bores i Snefrid Sør.


Klar for mer

På sikt kan også Asterix -funnet ( 6705/10-1 ) i PL 327 i vest, og Hvitveis ( 6706/6-1 ) i PL 264 i nord bli knyttet inn, men disse er foreløpig ikke med i planen. Videre er flere interessante prospekter som Hornklove og Hafr påvist i umiddelbar nærhet av feltet, og kan bli boret på sikt.

Statoil har uansett planlagt for ytterligere tie-ins: SPAR-FPSOen er designet med slots for hele 16 stigerør, mens bare fem vil være i bruk fra dag 1. I tillegg er SPAR FPSOen designet for å kunne bære en ekstravekt på 3500 tonn i tillegg til dekket/dekksutstyr, og med ekstra tilgjengelig dekksplass. Dermed vil man ha muligheten til å ta om bord eventuelle framtidige tie-in moduler og annet utstyr.


15-20 milliarder til rør og modifikasjon

NSGI (Norwegian Sea Gas Infrastructure – eget selskap) og Gassco skal bruke mellom 15 og 20 milliarder kroner på å bygge gassrøret fra feltet og ned til Ormen Lange -anlegget i Nyhamna. I tillegg til selve røret, som også Shells Linnorm skal kobles inn på via Draugen , vil parhestene ha bruk for noen som kan gjøre modifikasjonsarbeidene på Nyhamna som gjør anlegget klart for den ekstra gassen.

Møreforskning har tidligere regnet ut at en kombinert utbygging av Aasta Hansteen og Linnorm vil gi ringvirkninger tilsvarende 2,1 milliarder kroner. Videre vil utbyggingen også generere 500 arbeidsplasser i investeringsfasen, 210 ekstra årsverk vil komme som en følge av økt skatteinngang, mens årlige økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil tilsvare 1,2 milliarder kroner årlig eller 500 varige årsverk, sier den optimistiske analysen fra Møreforskning.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR