Kompresjonsteknologien for subsea til Gullfaks er like moden som åsgardteknologien, nå står det på penger for å avgjøre subsea eller topsideløsning.

TESTES: Framo Engineering har konstruert sitt eget høytrykkskammer for testing av subsekompresjon
til Gullfaks. Foto: FRAMO ENGINEERING

– Teknologien for Gullfaks subseakompresjon er like moden som for åsgardløsningen. Men utviklingen er av mindre omfang, og det er dermed mulig å sette en mindre modul topside på eksisterende plattform, og dermed muligens få en bedre pris, forteller Janicke Allers.

Per i dag er det Framo som er i ferd med å utvikle den tekniske løsningen for subseakompresjon på Gullfaks, men i tilfelle topsideløsningen blir valgt er det kjent teknologi og kjente leverandører som er alternativene.

LIKE MODEN: Gullfaks- og åsgardløsningene
er like modne forteller Janicke Allers i Statoil.

Mindre løsning
– I tilfelle med åsgard vil det vært nødvendig med en ny plattform for å få plass til løsningen, på Gullfaks er det snakk om en mindre løsning, noe som gjør det letter å sammenligne topside- og subsealøsninger, understreker Allers.

– Når man snakker om pris; er det snakk om millioner eller milliarder?

– Vi snakker aldri om nøyaktige estimater før investeringsbeslutningen er tatt, men jeg vil nok tro at det er mer snakk om milliarder enn millioner.

Det er kun Framo som jobber med subsealøsninger for Gullfaks. Denne løsningen testes for tiden i et egenkonstruert testrom, og hvis konseptet Framo Multiphase Compressor, velges av Statoil kan den installeres i løpet av 2014. Det var forventet at denne løsningen også vil avgjøres i høst, men åsgard-beslutningen kom Gullfaks i forkjøpet.

Våt gass
I Gullfaks’ tilfelle er det snakk om en løsning hvor gassen prekomprimeres fordi gassen er såpass våt, i tillegg skal det også installeres en avkjøler om undervannsløsningen velges.

– De hardeste tekniske utfordringene har vært porsessavkjøleren, matematikken rundt denne er veldig kompleks. Det er vanskelig å utvikle kjøler for multifasestrømninger. Enda en utfordring har vært å skape en maskin som er kraftig nok, robust nok og samtidig kostnadseffektiv, forteller salgssjef i Framo Engineering Nils Arne Sølvik.

En ukompresjonsenhet vil trenge høyspent strøm, og i tillegg kommer utfordringen med bevegelige deler. Disse utfordringene kan være vanskelige nok på land, men desto mer utfordrende under vann.

Nå som åsgard-beslutningen er tatt, og teknologien til Gullfaksløsningen er like langt, kan det se ut som om en undervannsløsning for Gullfaks ligger rett rundt hjørnet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR