Spesialrådgiver Hogne Hongset i Industri Energi mener gass fra Norskehavet kan legge grunnlag for stor industrietablering i Norge.,Tekst: Atle Espen Helgesen
Oslo

Hogne Hongset, Industri Energi.
Foto: Atle Espen Helgesen

– Istedenfor å sende gassen til utlandet, kan den tas i land i Norskehavsregionen. Da kan det etableres en solid industriklynge ved enden av gassrøret, sier spesialrådgiver Hogne Hongset i Industri Energi.

Han mener petrokjemisk- og annen gassbrukende industri vil ha store fordeler av å ligge så nær gassilandføringspunktet som mulig og at flere bedrifter i en klynge vil kunne dra nytte av hverandre.

Nær markedet
Som eksempel nevner han at det svenske industrikonsernet LKAB i dag sender jernmalm fra Nord-Sverige, via Narvik, til jernproduksjon i Afrika, Midt-Østen og helt til Malaysia hvor det til nå har vært billig gass tilgjengelig. Deretter blir jernet skipet til stålindustrien, blant annet i Europa.

– Når gassmarkedet nå endres, vil også dette mønsteret endres, mener Hongset.

– Et jernverk, nær et gasslandfall i Norge, vil slippe å frakte råvarer og produkter rundt halve jordkloden. I tillegg kan det bygges annen gassbrukende industri i området, for eksempel innen petrokjemi (ammoniakk, metanol og lignende).

I følge rådgiveren vil en gassforedelende industriklynge mangedoble verdien av gassen og kunne gi flere hundre nye arbeidsplasser.

Uklart ansvar
Hvem som bør legge forholdene til rette for en slik industrietablering, vil ikke Hongset svare direkte på, men han sier:
– Myndighetene må avklare hvordan de best skal legge til rette for at mulighetene kan utnyttes i Norge. Det er ikke nødvendigvis oljeselskapenes oppgave å se etter industrielle muligheter på land, kanskje heller ikke Olje- og energidepartementet. Men Næringsdepartementet har ansvar for industriutvikling på land, og har allerede vist stor interesse for å se på mulighetene.

– Sammen med industrielle aktører, bør sentrale og regionale myndigheter etablere arenaer der gassprodusenter og gassbrukere kan møtes og finne de gode løsningene.

– Uansett må noen ta eller få ansvar for å utrede mulighetene for store lokale industrielle gassavtak på aktuelle ilandføringssteder når nye offshoreprosjekter planlegges. Det var hele hensikten bak Stortingets krav om en ny stortingsmelding om forvaltning av naturgass-ressursen, sier Hongset.

Forrige artikkelMongstad-avgjørelse om to uker
Neste artikkelTørr brønn for ConocoPhillips

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR