Gassco har bedt Petroleumstilsynet om samtykke til å modifisere og oppgradere deler av terminalen på Kårstø. Petroleumstilsynet har ingen innvendinger.

Petro.no

– Samtykket omfatter oppgradering av elektriske systemer og instrumentsystemer, tiltak som vil gi økt kapasitetsutnyttelse og oppgradering av hjelpeanlegg, skriver Ptil i en pressemelding.

Gassprosesseringsanlegget på Kårstø har vært i drift siden 1985, og behandler rikgass fra Tampenområdet og Haltenbanken – og kondensat fra Sleipnerområdet. Gassen eksporteres til kontinentet i rørledninger, mens stabilisert kondensat, etan, propan, butan og nafta fraktes med skip.

Forrige artikkelEn av seks bedriftsledere varsler kutt
Neste artikkelGjennombrudd for Sevan-datter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR