For første gang skal det undersøkes hvor mye tid og penger norsk offshoreindustri kaster bort på unødvendig, ikke-produktiv søken etter nye kontrakter., Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, administrerende direktør i Stiftelsen Navitas. (Foto: Navitas)

Stiftelsen Navitas og Norsk Olje og Gass går sammen for å undersøke hvilket potensial som ligger i en mer effektiv leting etter utbyggingsplaner og kontrakter i norsk offshoreindustri. Det er første gangen noe slikt kartlegges systematisk og ved bruk av vitenskapelige metoder.

– Vi vet at mange leverandører bruker mye tid på å prøve å finne ut hva som skjer hvor, når og hvem de skal kontakte. Operatørselskapene og hovedkontraktørene bruker tilsvarende mye tid på å håndtere henvendelser fra leverandører på leting, sier Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, administrerende direktør i Stiftelsen Navitas.

Tidligere har Navitas gjort overslag som viser at industrien kan spare flere milliarder kroner årlig ved at operatører, hovedkontraktører og leverandører finner hverandre mer effektivt, og har utviklet tjenesten findcontracts.no for å bidra til dette. Tjenesten er utviklet blant annet med støtte fra Olje- og energidepartementet og med de største bransjeaktørene som samarbeidspartnere.

– Det høye kostnadsnivået på sokkelen krever at norsk offshoreindustri snur alle steiner i søken etter mer effektive arbeidsprosesser, og derfor er det viktig å kartlegge hvilket potensiale som ligger i å begrense den uproduktive sløsingen, sier Amundsgård.

– Findcontracts.no kan bidra til å redusere kostnadene på norsk sokkel gjennom økt åpenhet om kontraktsforhold, det effektiviserer verdikjeden og lokale ringvirkninger kan spores på en svært enkel måte, sier hun.

Det er Møreforskning som skal kartlegge tidsbruken blant ansatte i operatørselskap, hovedkontraktører og leverandørindustrien. Analysen skal presenteres innen utgangen av 2014.