Kina krever at industrilandene må sette av 1 prosent av sine bruttonasjonalprodukter for å hjelpe fattige land i kampen mot global oppvarming.

NTB

Uroen i finansmarkedene må ikke komme i veien for en storstilt satsing på teknologisk og økonomisk bistand til utviklingslandene, sier Kinas fremste tjenestemann i klimapolitikken, Gao Guangsheng.

Utviklingslandene må gjøre sitt, men en forutsetning for dette er at industrilandene overfører økonomiske midler og teknologi, påpeker Gao, som peker på at industrilandene i dag bidrar med «så godt som ingenting».
– Industrilandenes bør finansiere tiltak mot klimaendringer i utviklingsland tilsvarende 1 prosent av industrilandenes bruttonasjonalprodukt, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Forhandlinger
Ifølge Gao vil Kina i neste uke legge fram en mer detaljert redegjørelse for sine krav i de internasjonale klimaforhandlingene. Landet deltar da på en klimakonferanse sammen med både industriland og utviklingsland.

Gaos framstøt kan være et signal om at Kina nå ønsker å spille en mer aktiv rolle i klimaforhandlingene enn landet har gjort tidligere.

Med sine 1,3 milliarder innbyggere står Kina nå for verdens største utslipp av drivhusgasser, en tvilsom ære som tidligere var i USAs besittelse. I Kyotoprotokollen, som gjelder fra i år til 2012, er det kun industrilandene og de tidligere østblokklandene som har tatt på seg utslippsforpliktelser. Dette er en av hovedgrunnene til at USA ikke har ratifisert avtalen.

København
Målet med de pågående klimaforhandlingene er at en ny avtale for perioden etter Kyotoprotokollens utløp skal komme på plass under Klimakonvensjonens møte i København i desember neste år.

Gao gjør det klart at Kina ikke ønsker å framstå som defensivt i klimaforhandlingene, men jobbe aktivt for å få gjennomslag for sine egne forslag. Onsdag denne uka vil Kina også legge fram en melding om landets klimapolitikk.

Allerede i desember i år møtes medlemslandene i Klimakonvensjonen til forhandlinger i Poznan i Polen.

Forrige artikkelOPEC vurderer nytt oljekutt
Neste artikkelRekordinvestering i gruvedrift

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR