Tre tilknytningsprosjekter, Bauge, Fenja og Skarfjell, har havnet på bordet til Olje- og energidepartementet på grunn av uenighet om vilkårene i avtalene mellom eierne av funnet og eierne av vertsplattform.

Nå har OED kommet med sitt svar i tilfellet Bauge; klagen avvises, fordi den ble levert for seint.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«I det foreliggende tilfellet bringes saken inn seks måneder etter at tilknytningsavtalen ble inngått og PUD innlevert til departementet. PUD er godkjent og tilknytningsarbeidet på Njord er påbegynt. Departementet finner derfor at saken er brakt inn for departementet for sent, og tar ikke anmodningen til følge», skriver OED i svarbrevet til lisenseierne.

Dokumentene viser at det var Point Resources, VNG Norge og Faroe Petroleum som var uenig i vilkårene i tilknytnings-avtalen mellom Njord og Bauge.

«Tilknytningsavtalen mellom Njord og Bauge ble inngått 15. mars 2017. Da styringskomiteen i Bauge behandlet tilknytningsavtalen, stemte flertallet for inngåelse av avtalen. Selskapene Point, VNG og Faroe stemte mot. Styringskomiteen i Bauge vedtok enstemmig at PUD for Bauge skulle oversendes departementet», skriver OED.

Bauge-funnet ligger om lag 16 km nordøst for den valgte tilknytningsplattformen, Njord A, som nå er under ombygging på Stord. Utbyggingen er planlagt med én havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor. Investeringsanslaget er på 4,1 milliarder kroner.

Partnere i Bauge er Statoil (35%), Engie (10%), Point Resources (17,5%), DEA Norge (27,5%), Faroe Petroleum (7,5%), VNG Norge (2,5%).

Partnere i Njord er Statoil (20%), Engie Norge (20%), DEA Norge(50%), Faroe Petroleum (7,5%) og VNG Norge (2,5%).

Forrige artikkelCHC flyr til Fogelberg for Centrica
Neste artikkelNy Castberg-kontrakt til Aker Solutions

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR