Statoils verneombud og fagforeningen fortsetter kampen mot endring i områdeberedskap for Halten Nordland.

Nå klager de på Ptils vedtak om samtykke til denne endringen.

Bakteppet er at det i PUD for Aasta Hansteen ble søkt om å stasjonere et søk- og redningshelikopter (SAR) i Brønnøysund.

Siden søkte Statoil Ptil og fikk innvilget endringen de ønsket.

Les sakene: 

Ptil godkjenner Statoils omstridte beredskapsplan
Alvorlig svekkelse av områdeberedskapen for Halten-Nordland

Løsningen til Statoil består i at de øker fra ett til to skip som beredskapsfartøyer i området, fortsetter med SAR-helikopter på Heidrun, opprettholder dagens reserve-SAR lokalisert i Kristiansund, og etablerer en døgnbemannet helikopterambulansetjeneste (Medevac) i Brønnøysund.

I et nytt brev til sendt til Ptil klager nå verneombudet, med støtte fra fagforeningen på Ptils vedtak. De påpeker blant annet at Ptil unnlater å stille vilkår til samtykke, slik Fylkesmannen forlanger. Fylkesmannen stiller, ifølge klagen, krav om at en evaluering er nødvendig som en del av oppfølgingen, dersom samtykke blir gitt.

– Ptil har ikke stilt noe slikt vilkår og har heller ikke tatt stilling til dette som arbeidstakerne i Statoil UPN opplever som et krav fra Fylkesmannen. Arbeidstakerne mener at et samtykke under disse omstendighetene kun kan gis for ett år, før eventuelt permanent samtykke kan gis, heter det i brevet som petro.no har fått tilgang til.

Videre trekker de frem at den opplevde risikoen ikke er hensyntatt eller sterkt undervurdert. Dette mener de må tas hensyn til, da den er betydelig.

De stiller også krav om at beredskapen må evalueres, slik Fylkesmannen mener.

– En slik evaluering må utføres av en uavhengig tredjepart, går det frem av brevet.

– En tilfredsstillende områdeberedskap er noe av det viktigste som må være til stede for at arbeidstakerne skal føle seg trygge på jobb. At en SAR-maskin med gammel teknologi skal ha hovedansvaret for et område som er 53.000 kvadratkilometer, må i det minste kvalitetssikres ved hjelp av en troverdig konsekvensutredning, for å unngå tap av menneskeliv, heter det i klagen.

Hverken Ptil eller Statoil har kommentert klagen overfor petro.no

Forrige artikkelWood Group fullfører stor-oppkjøp
Neste artikkelNå kommer enda en rigg til Ølen og Westcon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR