Aker Exploration melder onsdag at selskapet står sterkt finansielt rustet og er i gang med planleggingen av leteboring med den snarlig ferdigstilte riggen «Aker Barents».

AKER BARENTS:Riggen skal flittig brukes til lete-
boring på norsk sokkel. (foto:AKER SOLUTIONS)

– Vi er nå på vei ut av startblokkene. Aker Exploration har en sterk finansiell posisjon, og vi er klare til å gjennomføre en målrettet satsing på norsk sokkel. De tre første brønnene som skal bores i andre halvdel 2009 med «Aker Barents» er under nøye planlegging, sier konsernsjef Bård Johansen i en melding.

Selskapets resultat etter skatt i fjerde kvartal 2008 var 101, 5 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 110 millioner i 2007. Aker Exploration har nå inngått kontrakter for valutasikring. Dette begrenser eksponeringen mot en høy dollarkurs i forhold til norske kroner, og reduserer risikoen ved framtidig bruk av boreriggen og tredjeparts kontrakter.

Selskapet har også en tilgjengelig kredittfasilitet på 1, 8 milliarder kroner som ikke er benyttet.

«Aker Barents» skal etter planen starte boreoperasjoner i andre kvartal av 2009, og de tre første brønnene som skal bores med egen rigg er i PL 321, Pl 469 og PL 460. I PL 304, hvor Aker Exploration har 30 prosent eierandel, skal det bores en letebrønn i april 2009 med en innleid borerigg.

– Aker Exploration har nå en lovende portefølje med eierinteresser i 18 lisenser, med operatørrolle i to av dem, fortsetter Johansen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR