Olje- og energidepartementet ble tidligere i år bedt om å avgjøre vilkårene for å knytte Fenja-funnet til Njord-plattformen.

Årsaken er at partene ikke selv klarte å komme til enighet.

Nå har selskapene fått svar fra departementet, og budskapet er ikke til å misforstå: Njord sine økonomiske krav har vært urimelige høye og må reduseres betraktelig.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

De fire forholdene som partene ba OED avgjøre var:

  • Tilbudt tariff for Fenja-gruppens bruk av Njord-innretningene.
  • Kompensasjon for redusert driftskostnadsbidrag fra eksisterende tredjepartsbrukere, Hyme.
  • Tidspunkt for driftskostnadsdeling.
  • Dekning av investeringskostnader med Bauge.

OED understreker innledningsvis i sitt svarbrev at mest mulig av fortjenesten skal ligge hos eierne av feltet, ikke eieren av infrastrukturen.

I dokumentet som petro.no har fått tilgang til, er selve tariffen sladdet, men OED skriver følgende om tilbudet fra Njord.

«I sitt brev av 15. september 2017, nevner Njord mange kostnads-og risikoelementer som begrunnelse for tariffen. Njord tallfester imidlertid ikke elementene. For departementet fremstår tariffene som høye. Departementet kan ikke se at kostnadene som er påberopt av Njord er i nærheten av å begrunne tariffene. Departementet merker seg også at kompensasjonen i form av tariffer og driftskostnadsdeling fra tredjepartene som er inkludert i tilbudet til Fenja, dekker en stor andel av driftskostnadene på Njord A.»

Departementet har i forhold til de øvrige punktene konkludert som følger:

  • Et eventuelt redusert driftskostnadsbidrag fra eksisterende bruker, Hyme, kan ikke kreves dekket.
  • Njord kan ikke nå kreve deling av driftskostnader tre år før produksjonen på Njord er ulønnsom.
  • Njord kan ikke kreve at Fenja tar en andel av investeringskostnadene slik det er foreslått.

Vedtaket kan påklages.

Forrige artikkelBlar opp 3,3 milliarder kroner for Bollsta Dolphin
Neste artikkelKværner vinner oppdrag på 600 millioner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR