– Jeg er klar for nye 3,5 måneder i retten, sier Rolf G. Engebretsen i Nordsjødykker-Alliansen helt på tampen av erstatningssaken i Oslo tingrett som dykkere har reist mot staten.

NTB

Selv om Engebretsen uttrykker tro på at dommen i saken vil gå dykkernes vei, ser han ikke bort fra det motsatte kan skje, og at det da vil bli ankesak og en ny behandling av saken i lagmannsretten som vil vare like lenge som tingrettsbehandlingen.

De 19 dykkerne bak søksmålet krever til sammen vel 276 millioner kroner i erstatning. Beløpene varierer mellom de 19 saksøkerne. Det minste beløpet er 3,5 millioner kroner, det største vel 25 millioner kroner.

Dersom dommen skulle gå mot staten, blir den trolig også anket av statens advokater i saken. I den vel tre måneders lange rettssaken har statens prosessfullmektiger, advokatene Christian H.P. Reusch og Anne Hesjedal Sending hos Regjeringsadvokaten, avvist at staten har noe erstatningsansvar for dykkerulykker i Nordsjøen.

Og sluttinnlegget fra Reusch i retten mandag ga heller «ingenting ved dørene»; han sto fast på sitt tidligere standpunkt.

Menneskerettighetsbrudd
I søksmålet påberoper dykkerne seg brudd på menneskerettighetskonvensjonen når staten nekter dem oppfriskning og retten til fri medisinsk behandling av de sykdommene de har pådratt seg under dykkerarbeid på norsk sokkel i Nordsjøen.

Men krenkelser av menneskerettighetene gir ikke grunnlag for erstatning. Vanligvis er det norsk lov og rett som gir grunnlag for erstatning, påpekte Reusch i sitt sluttinnlegg.

Det som er kommet fram i de vel tre måneder lange rettsforhandlingene i Oslo tingrett, rokker lite ved konklusjonene i Lossius-rapporten fra 2002, framholdt Reusch i retten.

I lomma på selskapene
Lossius-rapporten kom fra et departementalt oppnevnt utvalg som skulle granske forholdene for dykkerne i tilknytning til olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Dykkerne mener at dette utvalget i tillegg til mange andre utvalg, komiteer og personer som har sett på dykkerproblematikken i Nordsjøen, har vært påvirket av sine statlige oppdragsgivere og oljeselskapene. Eller som dykkerne sier: de har vært i lomma på staten og oljeselskapene.

Det mener som sagt ikke statens advokater som beskylder dykkerne for grove overdrivelser i forbindelse med søksmålet.

Anekdoter
– Flere av påstandene fra dykkerne bærer preg av ubekreftede anekdoter og utroverdige forklaringer, sa Reusch i retten. Han viste blant annet til en fjernsynsdokumentar om Nordsjødykker–Alliansen i TV 2 i fjor der det ble reist sterk tvil om troverdigheten ved en redningsaksjon som Engebretsen og hans kollega i Alliansen, Tom Engh, skulle ha utført på Cormorant Alpha ved Aker Stord i 1977.

– Stevningen fra dykkerne er korrigert på flere punkter under rettssaken, fastslo Reusch i sitt sluttinnlegg.
Engebretsen og Engh på sin side har tidligere gått ut og avvist beskyldningene mot dem i fjernsynsdokumentaren fra TV 2.

Behandlingen av erstatningssaken i Oslo tingrett har vart siden 28. januar, og hvor lang tid det vil ta før dommen foreligger, vil ikke tingrettsdommer Arne Lyng si før tirsdag.

Forrige artikkelAker-verft sikret milliardlån
Neste artikkelEkofisk-kontrakt ut på anbud

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR