En ny internasjonal klimaavtale må lages i FN-regi, mener Kina og andre utviklingsland, og snur dermed tommelen ned for et forslag fra Australia og USA., NTB

Vertslandet Australia har satt klimaendringer høyt på dagsordenen for helgas toppmøte i APEC, Samarbeidsorganisasjonen for Asia-Stillehavsområdet. I utkastet til en såkalt Sydney-erklæring går Australia inn for en ny internasjonal rammeavtale om klima, som også setter grenser for utviklingslandenes utslipp, omtalt som «aspirantmål».

USA støtter Australias forslag. De to er de eneste store industrilandene som ikke har sluttet seg til Kyotoavtalen, fordi de mener det er urettferdig at avtalen ikke setter grenser for utslippsveksten fra raskt voksende utviklingsland som Kina og India.

– Må foregå innen FN
Kinas president Hu Jintao støtter at klimaspørsmål blir tatt opp innen APEC, men foretrekker at klimaforhandlinger foregår i FN-sammenheng.
– Vi har sterkt håp om at Sydney-erklæringen vil gi full støtte til at FNs klimakonvensjon fortsatt skal være hovedkanalen for det internasjonale arbeidet mot klimaendringer, sa den kinesiske toppsjefen på en pressekonferanse i Sydney torsdag.

Han tok også avstand fra å pålegge utviklingsland tallfestede utslippskutt, og mente Sydney-erklæringen må reflektere FNs prinsipp om «felles, men differensiert ansvar» når det gjelder reduksjoner av CO2-utslipp.

Kina er i ferd med å passere USA som verdens største utslipper av klimagasser, men ligger langt etter i utslipp per capita.

Kinas standpunkt får støtte fra andre utviklingsland blant de 21 APEC-landene som møtes i Sydney i helga.

Bush og Hu
Klimaendringer var også tema da USAs president George W. Bush møtte president Hu på tomannshånd.
– Vi snakket også om klimaendringer og vårt ønske om å arbeide sammen mot klimaendringer, sa Bush etter møtet.

Hu bekreftet at klimaspørsmålene hadde stått sentralt. – Vi mener spørsmålet om klimaendringer handler om hele menneskehetens framtid. Spørsmålet må håndteres gjennom sterkere internasjonalt samarbeid, fastslo Hu.

Kyoto
Striden om Sydney-erklæringen reflekterer diskusjonene som raser om en ny internasjonal klimaavtale, der FNs rolle er et av punktene.

Kyotoavtalen fra 1997 løper fram til 2012. FNs klimakonferanse på Bali i desember skal etter planen starte et toårs forhandlingsløp om en ny avtale til erstatning for Kyoto. Framtidige klimaforpliktelser for utviklingsland vil være et av de vanskeligste punktene, som etter planen skal vedtas på FNs klimakonferanse i København i 2009.

President Bush har invitert 11 andre storforurensere, blant dem Kina, India og Brasil, til et møte i Washington 27. september. Målsettingen er at de skal bli enige om langsiktige klimamål innen utgangen av 2008, det vil si før Bush går av som president.

Både blant miljøvernere og diplomater er det frykt for at dette initiativet kan undergrave prosessen som foregår i FN-regi, og dermed svekke mulighetene for å få til en sterk internasjonal klimaavtale som etterfølger til Kyotoavtalen.

Forrige artikkelNy storkontrakt til Karmøy-verft
Neste artikkelStatoil igjen best på bærekraft

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR