Den økologiske tilstanden i Nordsjøen er blitt bedre, melder det tyske forskningsfartøyet «Gauá».,NTB

Planktonkonsentrasjonen i vannet er mindre enn de foregående år, meddelte vitenskaps-mennene fra forskningsskipet «Gauá» i Hamburg tirsdag.

Samtidig betyr dette et høyere surstoffinnhold på dypt vann, noe som gir dypvannsfisker og dyr på sjøbunnen gode levekår. Havoverflaten er kaldere enn tidligere, men på dypet er en varme, som stammer fra en periode med høyere temperaturer, lagret.

En grundigere analyse av vann og sedimenter fra skadelig materiale, som tungmetall, skal følges opp på land. Forskerne regner med minkende konsentrasjoner. Særlig viktig for den økologiske tilstanden til Nordsjøen er kjemikaliet TBT, som forekommer i skipsmaling. Denne verdien er fremdeles altfor høy.

«Gauá», som tilhører kontoret for sjøfart og hydrografi, tok vann- og sedimentprøver fra Nordsjøen i en fire ukers periode. (NTB)

Forrige artikkelHydro inn i «sann tid»
Neste artikkelTysk-russisk gassrørledning skaper strid

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR