I dag legger det regjeringsoppnevnte Klima21-utvalget fram sin strategi for klimaforskning. Konklusjonen: En milliard kroner må investeres i klimaforskning innen 2015.

LEVERT I DAG: Strategi for klimaforskning.
(Illustrasjon: KLIMA21)

Klima21 har hatt som oppgave å utvikle en ny nasjonal strategi for klimaforskningen, og er ledet av Siri Beate Hatlen, og Ellen Hambro fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er en del av utvalget.

– Utvalget mener at norsk klimaforskning i dag framstår som fragmentert og underfinansiert og med uforutsigbare rammebetingelser. Bevilgningene til norsk klimaforskning over statsbudsjettet må styrkes betydelig, slik at de i 2015 er minst en milliard kroner høyere enn i 2010, mener styringsgruppen i en pressemelding.

Haster
Klima21-utvalget anbefaler nå at statsministeren oppretter et klimavitenskapelig råd der regjeringen møter forskere og sentrale politikere for en dialog og kunnskapsutveksling.

– Mens forskning om fornybar energi og håndtering av CO2 er blitt styrket etter Stortingets klimaforlik i 2008, haster det nå å bygge opp forskningsbasert kunnskap om klimasystemet, om konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer og flere nye forskningssentre foreslås etablert, skriver Klima21.

Tre forskningsfelt
Det foreslås mer forskning på tre felter:

– Mer kunnskap om klimasystemet, og redusering av usikkerheten i modellene som forutsier klimaets utvikling.

– Mer kunnskap om konsekvenser av klimaendringene

– Redusert klimagassutslipp.

– Klima21-rapporten understreker at kunnskap kreves for å kunne realisere de norske målene om 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2020. Det er fortsatt stor avstand mellom politiske ambisjoner og handling for å realisere ambisjonene, fastslår Klima21.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR