En ny EU-rapport påviser at Norge er ett av landene som vil bli spesielt berørt av klimaendringene. økt risiko for tap av biologisk mangfold er en av flere konsekvenser man må forvente.

Store fjell- og kystområder og ansvar og interesser i Arktis gjør Norge til ett av landene som vil bli spesielt berørt av klimaendringene. Den nye rapporten fra det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at temperaturen øker, nedbøren øker i Nord-Europa, havnivået stiger, isbreer og havis i Arktis smelter, og intensiteten og frekvensen av ekstreme værforhold øker i mange regioner.

Rapporten understreker at sårbarhet i henhold til klimaendringene varierer mye over de ulike områdene i Europa. De mest sårbare områdene er fjellområder, kystsoner, Middelhavet og Arktis. Norge, som har mye fjell og kystområder, samt ansvar i Arktis, er med andre ord en av de spesielt berørte.

– Denne rapporten understreker alvoret i situasjonen, og viser at vi allerede er sent ute. Vi må handle nå om vi skal hindre at klimaendringene får dramatiske effekter, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

I rapporten trekkes det frem at det er behov for å utvikle nasjonale tilpasningsstrategier for å møte klimaendringene. Her i landet har regjeringen allerede representert en foreløpig redegjørelse for Norges arbeid med klimaendring. Denne viser at klimaendringene og klimatilpasninger har betydning for mange sektorer i det norske samfunnet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR