Olje- og gassnæringen i Norge tar et løft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart, som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.

– Dette er et historisk klimaløft i oljebransjen og markerer et taktskifte innenfor klimaarbeidet. Norge blir det første oljeland i verden som skal gjennomføre klimakutt langt utover de ambisiøse kravene myndighetene allerede har pålagt næringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

En samlet petroleumsindustri har nå vedtatt et felles veikart som bidrag til å nå Norges og verdens klimamål. Gjennom veikartet forplikter næringen seg til CO2-reduserende tiltak, som sammen med tidligere tiltak tilsvarer at man årlig reduserer utslipp fra 7 av 10 biler på norske veier.

Norsk oljeindustri har fra før påtatt seg å gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende 1,4 millioner tonn per år innen 2020. Industrien varsler i dag at den skal fra 2020 gjennomføre CO2-reduserende tiltak som akkumulert tilsvarer 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2030.

Bransjen har utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for å klare dette krafttaket. For å nå målene som er satt trengs teknologiutvikling, forskning og utvikling, samt jevnlig statusvurdering, ifølge Norsk olje og gass.

Forrige artikkelOljefondet tjente 94 mrd i andre kvartal
Neste artikkelHer er erstatteren til EC225

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR